!
Siste kull våren 2019

Det er ikke planlagt noen ny oppstart av denne videreutdanningen etter våren 2019.

Arbeidslivskunnskap og inkludering

Videreutdanning

Denne videreutdanningen gir deg økt kunnskap om arbeid som en arena for integrering og kvalifisering i møte med marginaliserte grupper.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Videreutdanningen retter seg mot ansatte i NAV, arbeidsmarkedsbedrifter, tiltaksarrangører, helse- og sosialsektoren og ulike organisasjoner.

  Opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende.

  Forrige søknadsfrist: 1. september 2018.

  For rangeringsregler vises det til Forskrift om opptak til studier ved OsloMet – storbyuniversitetet.

  Se opptaksforskriften på lovdata.no.

 • Hva lærer du?

  Det legges vekt på kunnskap og erfaringer studentene har tilegnet seg gjennom tidligere sosialfaglig utdanning og/eller praksis. Det tas utgangspunkt i norsk arbeidsliv, men også hvordan globalisering og innvandring påvirker det norske arbeidsmarkedet.

  Sentrale temaer

  • arbeid som mål og middel i inkluderingsarbeidet
  • inkluderings-, avklarings- og oppfølgingsarbeid av marginaliserte grupper i arbeid og arbeidsrettet aktivitet
  • ulike arbeidsmarkedstiltak
  • samarbeid med arbeidsgivere og andre
  • arbeidsrett, rettigheter og plikter i arbeidslivet
  • flerkulturelle perspektiver på integrering, kvalifisering og diskriminering på arbeidsmarkedet
 • Semesteroversikt og emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester

   

 • Undervisning og datoer våren 2019

  Emnet går over seks undervisningsdager à fire timer, og undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppeoppgaver, studentframlegg og plenumsdiskusjoner. Se emneplanen for oversikt over pensum, innhold, arbeidskrav og vurderingsform.

  Undervisningsdatoer 2019

  Obs! Det tas forbehold om endringer. Se studentportalen for oppdatert timeplan (student.oslomet.no)

  • 26. februar kl. 08.30-12.15
  • 27. februar kl. 08.30-13.15
  • 12. mars kl. 08.30-12.15
  • 13. mars kl. 08.30-13.15
  • 26. mars kl. 08.30-12.15
  • 27. mars kl. 08.30-13.15

  Eksamen arrangeres i slutten av mai.

 • Kostnader

  Studieavgift: 9000 kroner.

  Du må også betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema