Arkivakademiet

Videreutdanning

Denne videreutdanningen tar for seg ulike sider av arkivdanningsprosessen. Hvordan kan du skape og bruke arkiv, hva er det juridiske rammeverket og hva er din rolle som arkivar i dagens samfunn?

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Søknadsfrist:

  • 1. mars 2019 (tidlig opptak)
  • 15. april 2019

  Slik søker du

  Poenggrense ved siste opptak: Alle kvalifiserte

  For rangeringsregler vises det til Forskrift om opptak til studier ved OsloMet – storbyuniversitetet.

  Se opptaksforskriften på lovdata.no.

 • Hva lærer du?

  Arkivakademiet er rettet mot ansatte i arkivsektoren. Studiet tar for seg ulike sider av arkivdanningsprosessen. Det omhandler hvordan arkiv skapes og brukes, det juridiske rammeverket, arkivfaglig teori og metode og arkivarens rolle i så vel offentlige som private virksomheter og i samfunnet som helhet.

  Studiet er samlingsbasert med fire samlinger per semester. Studentene kan følge forelesningene på campus eller på nett. Det er ikke obligatorisk undervisning, men sentrale deler av pensum gjennomgås i undervisningen. Det tilbys på deltid over to semestre, og kan derfor kombineres med arbeid.

  Ved fullført arkivakademiet kan du søke om lokalt opptak til årsstudiet i arkivvitenskap.

  Målgruppe

  Undervisningen er særlig rettet mot ansatte som til daglig arbeider med arkiv, og hovedfokus i studiet er de ulike sidene av arkivdanningsprosessen.

  Studiesiden til Arkivakademiet

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

 • Semesteroversikt og programplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Kostnader

  Studieavgift: 9500 kroner per emne. 19 000 kroner for begge emnene.

  Du må i tillegg betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

   

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema