Arkivdanning og arkivsystem (ARK1101)

Enkeltemne

Dette enkeltemnet kombinerer teori og praksis for å utvikle en god forståelse for funksjonelle krav, prinsipper og prosedyrer i arkivdanning, og gir en bred innføring i arkivvitenskaplig teori og metode og internasjonale og nasjonale standarder for arbeidsfeltet