Barn, medier og bibliotek

Videreutdanning

Videreutdanningen gir en innføring i kultur- og litteraturformidling med barn som målgruppe.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Forrige søknadsfrist: 23. november 2018.

  Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

 • Hvordan søke opptak

  Logg inn eller lag brukerprofil på Søknadsweb.

  Trykk "ny søknad" og gå til: Samfunnsfag og økonomisk-administrative fag. Deretter Oppdragsstudier fakultet for samfunnsvitenskap.

  Dokumentasjon kan lastes opp når du har levert søknad. Du kan også gå inn senere og laste opp dokumentasjon under "mine dokumenter".

 • Hva lærer du?

  Videreutdanningen er et oppdrag for Fylkesbiblioteksjefkollegiet og målgruppen for videreutdanningen er ansatte i folkebibliotek.

  Sentrale temaer:

  • barndommens vilkår i samfunnet sett i sammenheng med barns mediebruk og formidling til barn
  • barns medier, med vekt på barnelitteratur
  • spesifikke sider ved bibliotekarbeid blant barn, bl.a. samlingsutvikling, aktivitetstilbud og samarbeid med skole og barnehage

  Studiesiden for dette emnet

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

 • Kostnader

  Studieavgift: 12 000 kroner.

  Semesteravgift kommer i tillegg (student.oslomet.no).

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema