!
Ingen opptak

Det er ikke planlagt noen opptak til denne videreutdanningen i 2021.

Barnevern i et minoritetsperspektiv

Videreutdanning

Denne videreutdanningen handler om samhandlingen mellom barnevernet og etniske minoriteter.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført bachelorgrad eller tilsvarende. For opptak kreves også ansettelse i barnevernet på kommunalt eller statlig nivå, eller at søker er engasjert av eller utfører oppgaver på vegne av kommunalt og statlig barnevern.

  Poengberegning og rangering

  Mer om hvordan søknaden din poengberegnes. 

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Mer om opptak til videreutdanninger. 

  Når er søknadsfristen? 

  •    1. mars: Tidlig opptak  

  •    15. april: Ordinær søknadsfrist 
      

  Når får du svar på søknaden? 

  •    1. mai: Tidlig opptak 

  •    10. juli: Hovedopptak 

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

 • Hva lærer du?

  Denne videreutdanningen egner seg spesielt for deg som er ansatt i barnevernet.

  Videreutdanningen har som formål å bidra til å styrke flerkulturell kompetanse i barnevernsarbeid og bidra til utvikling av likeverdige barneverntjenester.

  Sentrale temaer

  • Migrasjon, minoriteter og det flerkulturelle samfunnet.
  • Samhandling mellom barnevernet og minoriteter.
  • Kritisk refleksjon i barnevernsarbeid med barn og familier med minoritetsposisjon.

  I undervisningen bygger vi på dine erfaringer fra egen yrkesutøvelse.Det blir lagt vekt på relevant forskning og innføring i kritisk anvendelse av barnevernfaglige kunnskaper og metoder. Undervisningen forankres i et minoritetsperspektiv, bevissthet og kunnskap om forholdet mellom minoritet-majoritet, og de ulike utfordringene og problemstillingene dette kan innebære for barnevernet.God tilrettelegging fra arbeidsgiver er vesentlig for å få best mulig utbytte for både studenter og arbeidsplass. 

  Videreutdanningen bygger på bachelorkompetanse, og kan inngå i et relevant masterstudium.

  Studiestart

  For informasjon om studiestart se studentportalen.

 • Undervisning og datoer

  Undervisningen går over ett semester, og er organisert med 3 samlinger à tre dager. I tillegg skal studentene jobbe med kunnskapstilfanget mellom samlingene.

  Undervisningen gis gjennom forelesninger, seminargrupper og egenstudier

  Undervisningsdager 

  Studiestartinformasjon og oppdatert timeplan publiseres på Studentportalen så snart denne er klar.

 • Kostnader

  Studieavgift: 15 000,-

  I tillegg må du betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Semesteroversikt

  Feil ved henting av programplan eller ikke implementert enda. ( VBAM/2020/HØST )

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig ansvarlig

Laster inn ...