Barnevern i et minoritetsperspektiv

Videreutdanning

Denne videreutdanningen handler om samhandlingen mellom barnevernet og etniske minoriteter.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist: 11. august 2019

  Opptakskrav er fullført bachelorgrad eller tilsvarende.

  Opptak skjer i henhold til Forskrift for opptak til studier ved OsloMet – storbyuniversitetet.

  Se opptaksforskriften på lovdata.no.

  Målgruppen for studiet er ansatte i den kommunale barnevernstjenesten, samt ansatte i barnevernsinstitusjoner og det statlige barnevernet på regionalt nivå.

 • Hvordan søke opptak

  Når du har logget deg inn i Søknadsweb går du til "ny søknad" på den øverste menylinjen, "samfunnsfag og økonomisk-administrative fag" deretter "oppdragsstudier fakultet for samfunnsvitenskap høst 2019". 

  Når du har søkt opptak kan du enten laste opp relevant dokumentasjon med en gang, eller logge deg inn igjen senere og gjøre dette under "mine dokumenter" som du finner på den øverste menylinjen.

 • Hva lærer du?

  Denne videreutdanningen egner seg spesielt for deg som er ansatt i barnevernet.

  Videreutdanningen har som formål å bidra til å styrke flerkulturell kompetanse i barnevernsarbeid og bidra til utvikling av likeverdige barneverntjenester.

  Sentrale temaer

  • Migrasjon, minoriteter og det flerkulturelle samfunnet.
  • Samhandling mellom barnevernet og minoriteter.
  • Kritisk refleksjon i barnevernsarbeid med barn og familier med minoritetsposisjon.

  I undervisningen bygger vi på dine erfaringer fra egen yrkesutøvelse.Det blir lagt vekt på relevant forskning og innføring i kritisk anvendelse av barnevernfaglige kunnskaper og metoder. Undervisningen forankres i et minoritetsperspektiv, bevissthet og kunnskap om forholdet mellom minoritet-majoritet, og de ulike utfordringene og problemstillingene dette kan innebære for barnevernet.God tilrettelegging fra arbeidsgiver er vesentlig for å få best mulig utbytte for både studenter og arbeidsplass. 

  Videreutdanningen bygger på bachelorkompetanse, og kan inngå i et relevant masterstudium.

  Studiestart

  For informasjon om studiestart se studentportalen.

  Se programplan for høsten 2019 her.

 • Undervisning og datoer høsten 2019

  Undervisningen går over ett semester, og er organisert med 3 samlinger à tre dager. I tillegg skal studentene jobbe med kunnskapstilfanget mellom samlingene.

  Undervisningen gis gjennom forelesninger, seminargrupper og egenstudier

  Undervisningsdager 2019

  Se høstens undervisningsdatoer her.

  Studiestartinformasjon og oppdatert timeplan publiseres på Studentportalen så snart denne er klar.

 • Kostnader

  Studieavgift: 15 000,-

  I tillegg må du betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Semesteroversikt

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema