!
Siste kull våren 2019

Det er ikke planlagt noen ny oppstart av denne videreutdanningen etter våren 2019.

Barnevern i et minoritetsperspektiv, nivå 1

Videreutdanning

Emnet gir deg økt kompetanse i sosialfaglig og barnevernfaglig arbeid med etniske minoriteter bosatt i Norge. Gjennom videreutdanningen kan du utvikle din kompetanse i arbeid med voksne, barn og familier med minoritetsbakgrunn.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Forrige søknadsfrist: 1. september 2018

  Slik søker du

  Poenggrense ved siste opptak: Alle kvalifiserte

 • Hva lærer du?

  Denne videreutdanningen egner seg spesielt for deg som er ansatt i barneverntjenesten, NAV, helse- og sosialsektoren og frivillige organisasjoner.

  Studiet gir deg kunnskaper om etniske minoriteters situasjon i majoritetssamfunnet og hvordan ens egen kultur påvirker samhandling.

  Sentrale temaer

  • majoritets-/minoritetsrelasjoner i historisk, samfunnsmessig og politisk perspektiv
  • kunnskap, ideologi, makt og marginaliseringsprosesser
  • språk og kommunikasjon
  • familievold
  • antirasistisk sosialt arbeid
  • identitet, kultur og samhandling
  • deltakelse og inkludering
  • integrasjonsstrategier
  • arbeid med enslige mindreårige flyktninger
  • minoriteters levekår
 • Semesteroversikt

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Undervisning og datoer våren 2019

  Det er seks undervisningsdager og undervisningen veksler mellom forelesninger, plenumsdiskusjoner, arbeid i grupper og egen refleksjon. Se emneplanen for detaljert oversikt over innhold, arbeidskrav og vurderingsform.

  Undervisningsdager 2019

  Obs! Det tas forbehold om endringer. Se studentportalen (student.oslomet.no) for oppdatert timeplan.

  • 21. januar
  • 22. januar
  • 23. januar
  • 25. mars
  • 26. mars
  • 27. mars

  Alle dager kl. 8.30-15.00.
  Eksamen arrangeres i slutten av mai.

 • Kostnader

  Studieavgift: 9000 kroner.

  I tillegg må du betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema