Coaching og livslæring

Videreutdanning

Coaching er en internasjonal anerkjent utviklings- og læringsmetode og profilerer seg mot livscoaching, samt anvender virkemidler fra motiverende samtale og kognitiv tilnærming.

 • Opptakskrav og poeng

  Målgruppen er ansatte i offentlig og privat sektor og frivillige organisasjoner.

  Opptakskrav

  Bachelorgrad eller tilsvarende, samt bestått emnet VCOAK6000 Coaching og kommunikasjon (10 studiepoeng), VMS6000 Motiverende intervju (10 studiepoeng) eller annet tilsvarende emne fra universitet eller høgskole på minimum 10 studiepoeng.

  Poengberegning og rangering

  Mer om hvordan søknaden din poengberegnes. 

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng, fra bachelorgraden + emnet.

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Mer om opptak til videreutdanninger. 

  Når er søknadsfristen? 

  For studiestart våren 2021 har vi løpende opptak så lenge det er ledige plasser.

  1. mars: Tidlig opptak 

  15. april: Ordinær søknadsfrist. Oppstart i høstsemesteret.

  1. september: Ordinær søknadsfrist. Oppstart i vårsemesteret.

  Når får du svar på søknaden?

  1. mai: Tidlig opptak
  10. juli: Hovedopptak (oppstart høst)
  15. oktober: Hovedopptak (oppstart vår)

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

 • Hva lærer du?

  Studiet retter seg mot personer som har, eller vil få, oppgaver innen veiledning og coaching, og mot yrkesutøvere som jobber med lærings-, utviklings- og endringsprosesser innen offentlig og privat sektor, samt frivillige organisasjoner.

  Studiet gir fordypning og påbygging innen endrings- og utviklingsarbeid, og gir en fordypning i temaer knyttet til livslæring og utvikling av personlig kompetanse for dagliglivets utfordringer. Denne videreutdanningen profilerer seg mot livscoaching, og anvender virkemidler fra motiverende samtale og kognitiv tilnærming i tillegg til coaching. «Life skills» relateres til WHOs definisjon hvor det legges det vekt på at den enkelte gjennom personlige utviklings- og læringsprosesser skal ta i bruk sine ressurser for å skape endring. Coachingsprosessen kjennetegnes av at den er målrettet og handlingsorientert, og har som mål å gjøre personen bedre i stand til å takle krav og utfordringer i dagligliv og yrkesliv.

  Les mer om studiet i studentportalen (student.oslomet.no)

 • Undervisning

  Samlinger foregår på ettermiddags- og kveldstid. 

  Mer informasjon kommer i studentportalen.

 • Kostnader

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig ansvarlig

Laster inn ...