Inkludering på arbeidsplassen - helhetlig oppfølging av mennesker med sammensatte behov

Videreutdanning

Denne videreutdanningen baseres på de faglige tilnærmingsmåtene som vektlegger ordinært arbeid som mål og middel i arbeidsinkludering («placetrain»). Du får en fordypning i Supported Employment-metodikken og forkunnskaper om denne forutsettes.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført bachelorgrad eller tilsvarende.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 

  1. september: Søknadsfrist for studietilbud som starter i januar. 

  Søknadsweb åpner 1. juni. 

 • Målgruppe

  Emnet retter seg bredt mot yrkesutøvere innen inkluderingsfeltet, både offentlige og private aktører. Dette kan være ansatte i NAV, jobbspesialister, tiltaksarrangører, men emnet er også relevant for ansatte i skole slik som rådgivere.

 • Hva lærer du?

  I dette emnet lærer du om kommunikasjonsferdigheter og relasjonsbygging til arbeidssøkere, arbeidsgiver og andre aktuelle samarbeidspartnere med fokus på å fremme motivasjon og vekst. Du vil få ferdighetstrening med fokus på hvordan endringsarbeid kan praktiseres.

  Emnet baseres på de faglige tilnærmingsmåtene som vektlegger ordinært arbeid som mål og middel i arbeidsinkludering («placetrain»).

  Du lærer om:

  • endringsprosessers dynamikk
  • mestringsfremmende prosesser i lys av empowermenttenkning  
  • den salutogene forståelsen av helse
  • arbeidsgiverperspektivet i ansettelses- og inkluderingsprosesser
  • relevant lovverk knyttet til arbeidsinkludering
  • tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i arbeidsinkluderingsprosesser
  • forhold som på individ-, system- og samfunnsnivå hemmer eller fremmer inkludering og tilknytning til arbeidsliv og utdanning

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

 • Semesteroversikt

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Undervisningsdatoer

  Informasjon om studiestart finnes i studentportalen og Canvas for aktive studenter. 

 • Kostnader

  Studieavgift:

  Studieavgiften er 14 900,-

  I tillegg må du betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

Er studiet aktuelt for dine ansatte?

Vi tilbyr skreddersydde studietilbud innen arbeidsinkludering.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig ansvarlig

Laster inn ...