Inkludering på arbeidsplassen - helhetlig oppfølging av mennesker med sammensatte behov

Videreutdanning

Denne videreutdanningen baseres på de faglige tilnærmingsmåtene som vektlegger ordinært arbeid som mål og middel i arbeidsinkludering («placetrain»). Du får en fordypning i Supported Employment-metodikken og forkunnskaper om denne forutsettes.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført bachelorgrad eller tilsvarende.

  Poengberegning og rangering

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Mer om hvordan søknaden din poengberegnes. 

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Mer om opptak til videreutdanninger. 

  Når er søknadsfristen? 

  Studiestart høst:

  •    1. mars: Tidlig opptak  

  •    15. april: Ordinær søknadsfrist

  Obs! Det er ikke opptak til dette studiet for høsten 2021. 

  Studiestart vår:

  •    1. september

  Når får du svar på søknaden? 

  Studiestart høst:

  •    1. mai: Tidlig opptak 

  •    10. juli: Hovedopptak

  Studiestart vår:

  •    15. oktober

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

 • Målgruppe

  Emnet retter seg bredt mot yrkesutøvere innen inkluderingsfeltet, både offentlige og private aktører. Dette kan være ansatte i NAV, jobbspesialister, tiltaksarrangører, men emnet er også relevant for ansatte i skole slik som rådgivere.

 • Hva lærer du?

  I dette emnet lærer du om kommunikasjonsferdigheter og relasjonsbygging til arbeidssøkere, arbeidsgiver og andre aktuelle samarbeidspartnere med fokus på å fremme motivasjon og vekst. Du vil få ferdighetstrening med fokus på hvordan endringsarbeid kan praktiseres.

  Emnet baseres på de faglige tilnærmingsmåtene som vektlegger ordinært arbeid som mål og middel i arbeidsinkludering («placetrain»).

  Du lærer om:

  • endringsprosessers dynamikk
  • mestringsfremmende prosesser i lys av empowermenttenkning  
  • den salutogene forståelsen av helse
  • arbeidsgiverperspektivet i ansettelses- og inkluderingsprosesser
  • relevant lovverk knyttet til arbeidsinkludering
  • tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i arbeidsinkluderingsprosesser
  • forhold som på individ-, system- og samfunnsnivå hemmer eller fremmer inkludering og tilknytning til arbeidsliv og utdanning

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

 • Semesteroversikt

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Undervisningsdatoer

  Informasjon om studiestart finnes i studentportalen og Canvas for aktive studenter. 

 • Kostnader

  Studieavgift:

  Studieavgiften er 14 900,-

  I tillegg må du betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

Er studiet aktuelt for dine ansatte?

Vi tilbyr skreddersydde studietilbud innen arbeidsinkludering.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig ansvarlig

Laster inn ...