Kollegaveiledning i grupper i NAV

Videreutdanning

Denne videreutdanningen utføres på oppdrag for NAV og målgruppen er NAV-ansatte. Deltakerne dyktiggjøres i å drive veiledning i grupper, slik at de kan gi god kollegaveiledning.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført bachelorgrad eller tilsvarende og ansettelse i NAV. 

  I tillegg til de studiespesifikke kravene må du ha generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) inkludert dokumenterte kunnskaper i norsk og engelsk (samordnaopptak.no).

 • Slik søker du

  Når er søknadsfristen?

  Opptak til vårsemesteret 2023 er avsluttet.

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). 

  Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. Trykk "ny søknad" og gå til "samfunnsfag og økonomisk-administrative fag". Deretter "oppdragsstudier fakultet for samfunnsvitenskap".

  Du må laste opp dokumentasjon på: 

  • Generell studiekompetanse. Hvis du er registrert med generell studiekompetanse i Søknadsweb (se «Min profil») trenger du ikke å dokumentere dette.
  • Høyere utdanning. Vi henter inn resultater fra utdanning tatt ved de fleste høyskoler og universiteter i Norge gjennom automatisk resultatutveksling. Resultatene dine skal være synlige under «Eksterne resultater» i Søknadsweb, og disse trenger du normalt ikke å laste opp kopi av.
  • Stillingstittel og arbeidssted dokumenterer du med attest fra nærmeste leder.
 • Hva lærer du?

  Studiet er et oppdrag for NAV for ansatte i NAV.

  NAV er et komplekst og omfattende tjenesteområde som krever et høyt refleksjons- og ferdighetsnivå, samt stor faglig trygghet. Hovedhensikten med studiet er å dyktiggjøre studentene i å drive veiledning av kollegaer. I studiet gis kunnskap om ulike teorier og modeller for veiledning, herunder aktuell forskning og utvikling på veiledningsfeltet.

  Videre skal studiet bidra til utvikling av en profesjonell veilederrolle, samt styrke evnen til kritisk refleksjon over egen veiledningspraksis gjennom ferdighetstrening. Veiledningens formål er å bidra til å styrke kollegaers faglige trygghet og refleksjon rundt egen praksis, og bedre brukermøter i NAV gjennom en styrking av kompetansen i veiledning blant ansatte med brukerkontakt.

 • Semesteroversikt og emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Undervisningsdager

  Informasjon kommer i studentportalen.

 • Kostnader

  NAV dekker studie- og semesteravgift for studenter på denne videreutdanningen.

Har du noen spørsmål?

Send oss e-post. 

Faglig ansvarlig

Laster inn ...