!
Studiestart og søknadsfrist

Det er ikke planlagt noen ny oppstart av dette studiet. Emnet kan tilbys som oppdrag. Ta kontakt for mer informasjon.

Ledelse for arbeids- og velferdsforvaltningen

Videreutdanning

Denne videreutdanningen er for deg som er leder i sosial- og velferdssektoren, og for deg som kunne ha tenkt seg en karriere innenfor ledelse.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav er fullført bachelorgrad innenfor helse, velferd, sosialfag, pedagogikk eller tilsvarende.

  Søknadsfrist: Det er uavklart når neste søknadsfrist er. Ta kontakt for mer informasjon.

   

 • Hva lærer du?

  Viktige stikkord for dette studiet er

  • organisasjonslæring
  • samhandlingsledelse
  • medarbeiderskap

  Et mål for studiet er at studentene skal tilegne seg innsikt i og kunnskap om egne lederferdigheter og utvikle forståelse for hvordan man som leder kan arbeide målrettet og langsiktig for å oppnå organisasjonens mål sammen med sine medarbeidere.

  Målgruppe

  Studiet retter seg mot ansatte i velferdssektoren som NAV, helse- og sosialsektoren og frivillige organisasjoner. Det er en fordel at man innehar en lederstilling, men det er ingen forutsetning for å ha nytte av studiet.

 • Semesteroversikt og timeplan

  Her vil du få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Undervisning

  Studiet er delt opp i tre undervisningsbolker, og undervisningen veksler mellom forelesninger, individuelle- og gruppeoppgaver, øvelser, fremlegg og plenumsdiskusjoner.

  For å kunne framstille seg til eksamen må arbeidskrav være godkjent. Vi viser til emneplanen for oversikt over innhold, arbeidskrav og vurderingsform.

 • Kostnader

Har du noen spørsmål?

Send oss e-post.