!
Ingen nye opptak

Det er ikke planlagt noen nye opptak til denne videreutdanningen.

Motiverende intervju – trinn 1

Videreutdanning

Denne videreutdanningen gir deg kompetanse i samtaleteknikk, og metoden brukes i arbeid med rusavhengighet, spilleavhengighet, spiseforstyrrelser, psykiske lidelser, helserelatert atferd og livsstilsendring. Studiet tilbys både på høsten og våren.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført bachelorgrad eller tilsvarende.

  Poengberegning og rangering 

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.  

  Poenggrense ved forrige opptak

  Alle kvalifiserte

 • Målgruppe

  Emnet retter seg mot deg som jobber med motivasjons- og endringsarbeid i offentlig og privat sektor eller i frivillige organisasjoner. Studiet er aktuelt for helse- og sosialarbeidere, ansatte i velferdssektoren, pedagoger, rådgivere, idrettspedagoger, ledere, fagutviklere, konsulenter og andre.

 • Hva lærer du?

  Motivational Interviewing (MI) er en internasjonalt anerkjent metodikk som brukes i endringsarbeid med et klientsentrert perspektiv.

  Noen temaer i emnet

  • kommunikasjonsferdigheter: spørsmål, speiling og bekreftelse
  • motivasjon, endring og endringsprosesser
  • korreksjonsrefleksen og ambivalens

  Du finner detaljert oversikt over temaer, arbeidskrav og vurderingsform i emneplanen.

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

 • Semesteroversikt og emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Undervisningsdatoer

  Studiet har seks undervisningsdager, og undervisningen veksler mellom blant annet forelesninger, demonstrasjoner, øvelser og refleksjonsoppgaver. Du må være innstilt på å jobbe med egne utviklings- og endringsprosesser.

  Undervisningsdatoene finner du i Studentportalen.

 • Kostnader

Har du noen spørsmål?

Send oss e-post.