Motiverende intervju – trinn 1

Videreutdanning

Denne videreutdanningen gir deg kompetanse i samtaleteknikk, og metoden brukes i arbeid med rusavhengighet, spilleavhengighet, spiseforstyrrelser, psykiske lidelser, helserelatert atferd og livsstilsendring. Studiet tilbys både på høsten og våren.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført bachelorgrad eller tilsvarende.

  Poengberegning og rangering 

  Mer om hvordan søknaden din poengberegnes.

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.  

  Poenggrense ved forrige opptak

  1,75

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Mer om opptak til videreutdanninger. 

  Når er søknadsfristen?

  1. mars: Tidlig opptak 
  15. april: Ordinær søknadsfrist. Oppstart i høstsemesteret.
  1. september: Ordinær søknadsfrist. Oppstart i vårsemesteret.

  Når får du svar på søknaden?

  1. mai: Tidlig opptak
  10. juli: Hovedopptak (oppstart høst)
  15. oktober: Hovedopptak (oppstart vår)

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

 • Målgruppe

  Emnet retter seg mot deg som jobber med motivasjons- og endringsarbeid i offentlig og privat sektor eller i frivillige organisasjoner. Studiet er aktuelt for helse- og sosialarbeidere, ansatte i velferdssektoren, pedagoger, rådgivere, idrettspedagoger, ledere, fagutviklere, konsulenter og andre.

 • Hva lærer du?

  Motivational Interviewing (MI) er en internasjonalt anerkjent metodikk som brukes i endringsarbeid med et klientsentrert perspektiv.

  Noen temaer i emnet

  • kommunikasjonsferdigheter: spørsmål, speiling og bekreftelse
  • motivasjon, endring og endringsprosesser
  • korreksjonsrefleksen og ambivalens

  Du finner detaljert oversikt over temaer, arbeidskrav og vurderingsform i emneplanen.

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

 • Semesteroversikt og emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Undervisningsdatoer

  Studiet har seks undervisningsdager, og undervisningen veksler mellom blant annet forelesninger, demonstrasjoner, øvelser og refleksjonsoppgaver. Du må være innstilt på å jobbe med egne utviklings- og endringsprosesser.

  Undervisningsdatoene finner du i Studentportalen.

 • Kostnader

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema