Rusbehandling med nettverksarbeid

Videreutdanning

Denne videreutdanningen baseres på nasjonal og internasjonal forskning og setter rusbehandling inn i en materiell kontekst med spesielt fokus på nettverksbygging.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført bachelorgrad eller tilsvarende.

  Poengberegning og rangering 

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her 

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 

  •    1. mars: Tidlig opptak  

  •    15. april: Ordinær søknadsfrist

   Når får du svar på søknaden? 

  •    1. mai: Tidlig opptak 

  •    10. juli: Hovedopptak 

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

 • Hva lærer du?

  I denne videreutdanningen skal du få kunnskap og utvikle ferdigheter som er nyttige for å fremme mestringskompetanse hos personer med rusavhengighet.

  Du får kunnskap om

  • teoretiske perspektiver på mestring og empowerment
  • nettverksbygging i et livsløpsperspektiv
  • forholdet mellom rusbehandling og nettverksbygging
  • kunnskap om tverrfaglig samarbeid

  Som student anvender du ny kunnskap til brukerinvolvert innsats i nærmiljø etter at behandling av rusavhengighet er gjennomført. Relasjons- og nettverksbygging forankret i meningsfulle aktiviteter i arbeidsliv, fritid og egen bolig står også sentralt. Du vil få øvelse i å gjennomføre systematisk kartlegging av nettverk og igangsette nettverksbyggende prosesser.

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

 • Semesteroversikt og emneplan

  Emneplan finner du her (student.oslomet.no)

 • Undervisning og datoer

  Emnet går over seks dager fordelt på tre samlinger. Arbeidsformen vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, arbeid med egne erfaringer og trening/rollespill.

  Se emneplan for detaljert oversikt over innhold, arbeidskrav, pensum og vurderingsform.

  Timeplanen vil bli publisert i studentportalen.

 • Kostnader

  Studieavgift: 12 000 kroner.

  I tillegg må du betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Laster inn ...