Rusbehandling med nettverksarbeid

Videreutdanning

Denne videreutdanningen baseres på nasjonal og internasjonal forskning og setter rusbehandling inn i en materiell kontekst med spesielt fokus på nettverksbygging.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført bachelorgrad eller tilsvarende.

  Poengberegning og rangering 

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Mer om hvordan søknaden din poengberegnes. 

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Mer om opptak til videreutdanninger. 

  Når er søknadsfristen? 

  •    1. mars: Tidlig opptak  

  •    15. april: Ordinær søknadsfrist

  Obs! Det er ikke opptak til dette studiet høsten 2021. 

  Neste opptak blir i 2022. 

  Når får du svar på søknaden? 

  •    1. mai: Tidlig opptak 

  •    10. juli: Hovedopptak 

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

 • Hva lærer du?

  I denne videreutdanningen skal du få kunnskap og utvikle ferdigheter som er nyttige for å fremme mestringskompetanse hos personer med rusavhengighet.

  Du får kunnskap om

  • teoretiske perspektiver på mestring og empowerment
  • nettverksbygging i et livsløpsperspektiv
  • forholdet mellom rusbehandling og nettverksbygging
  • kunnskap om tverrfaglig samarbeid

  Som student anvender du ny kunnskap til brukerinvolvert innsats i nærmiljø etter at behandling av rusavhengighet er gjennomført. Relasjons- og nettverksbygging forankret i meningsfulle aktiviteter i arbeidsliv, fritid og egen bolig står også sentralt. Du vil få øvelse i å gjennomføre systematisk kartlegging av nettverk og igangsette nettverksbyggende prosesser.

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

 • Semesteroversikt og emneplan

  Emneplan finner du her (student.oslomet.no)

 • Undervisning og datoer

  Emnet går over seks dager fordelt på tre samlinger. Arbeidsformen vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, arbeid med egne erfaringer og trening/rollespill.

  Se emneplan for detaljert oversikt over innhold, arbeidskrav, pensum og vurderingsform.

  Timeplanen vil bli publisert i studentportalen.

 • Kostnader

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Laster inn ...