!
Viktig angående opptak

Dette emnet kan gjennomføres på oppdrag. Ta kontakt for mer informasjon.

Smidig prosjektledelse for bærekraftig omstilling

Videreutdanning

Denne videreutdanningen gir deg kompetanse i gjennomføring av prosjekter hvor digitalisering og bærekraftig verdiskaping er sentralt.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

  Søkere uten generell studiekompetanse kan vurderes på grunnlag av realkompetanse. Ved vurdering av realkompetanse gjelder generelle bestemmelser fra Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet - storbyuniversitetet. Alle typer arbeid og utdanning regnes som relevant realkompetanse.

  Målgruppe 

  Målgruppen er formelle og uformelle ledere og medarbeidere i virksomheter, primært små- og mellomstore bedrifter (SMB), som skal gjennomføre komplekse prosjekter rettet mot virksomhetens ambisjon om grønn omstilling. Studiet retter seg særlig inn mot personer som er eller ønsker å bli prosjektledere, eller på annen måte er sentrale i gjennomføring av komplekse prosjekter.

 • Slik søker du

  Til dette studiet må du både søke opptak i Søknadsweb (fsweb.no)

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. Trykk "ny søknad" og gå til: "Samfunnsfag og økonomisk-administrative fag". Deretter "School of Management - videreutdanning".

 • Mer om studiet

  Denne videreutdanningen skal gi deg grunnleggende kunnskap knyttet til smidig (agile) prosjektgjennomføring hvor samarbeid og samhandling gjennom eksperimentering og læring er sentralt. Du får innsikt i hva som kjennetegner smidige prosjekter og hvilke tilnærminger som er hensiktsmessige for bærekraftige løsninger. I tillegg lærer du relevant kunnskap knyttet til bærekraft som fenomen og som en betingelse for nye løsninger og produkter.

  Gjennom dette studiet vil du få økt innsikt knyttet til digitalisering for både mer effektive prosesser og som bidrag til mer bærekraftige løsninger og grønn omstilling. 

  For mer informasjon og lenke til emneplanen se studiets oppbygning. 

  Hvordan foregår undervisningen? 

  Undervisningsformen vil veksle mellom digitale læringsformer, forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner og casediskusjoner basert på din egen arbeidspraksis. 

  Mer informasjon om studiestart finner du på student.oslomet.no.

 • Studiets oppbygning

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Kostnader

  Pris for studiet avtales med oppdragsgiver. 

Har du noen spørsmål?

Send oss e-post. 

Faglig ansvarlig

Laster inn ...