Hjemmeprøve 2018 for opptak til bachelor i fotojournalistikk

Du må levere en hjemmeprøve som del av opptak og søknad til bachelorstudiet i fotojournalistikk.

Hjemmeprøven består av en oppgave – "Fellesskap".

Fellesskap

Du velger selv om du vil levere hjemmeprøven som en bildereportasje for publisering i et trykt magasin eller som en videoreportasje for publisering på nett. 

I tillegg til reportasjen skal du levere et PDF-dokument som inneholder refleksjonsnotatet, tekster, bildetekster og tittel. 

Det er en forutsetning at hjemmeprøven i sin helhet er utført etter at oppgaveteksten er mottatt. Det er ikke anledning til å kontakte OsloMet – storbyuniversitetet for utfyllende opplysninger om oppgaveteksten. 

Leveringskrav

Du må levere enten en bildereportasje til trykt magasin eller en video til nett med et refleksjonsnotat.

Bildereportasje til trykt magasin

Video til nett

Refleksjonsnotat

Leveringsformater og retningslinjer du må følge

I  retningslinjene for opptaksprøvene finner du beskrivelse av leveringsformatene for hjemmeprøven og arbeidsprøven. Disse må leses og følges. 

Lykke til