Medier og kommunikasjon

Årsstudium

Studiet gir mulighet til arbeid innen informasjonsbransjen eller med ulike former for produksjon av tekst, lyd, foto, video og film for ulike medier.

 • Opptakskrav, søknadsfrist og poeng

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller realkompetanse.

  Søknadsfrist

  • 15. april: Ordinær søknadsfrist.
  • 1. mars: Søknadsfrist for enkelte søkergrupper (se samordnaopptak.no).

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 59
  • Kvote for førstegangsvitnemål: 48,9

  Søk med studiekode

  215 604

  Opptak til årsstudier ved OsloMet.

 • Hva lærer du?

  Årsstudiet i medier og kommunikasjon er et tverrfaglig studium som omfatter teoretiske, analytiske og praktisk-estetiske tilnærmingsmåter til emnet medier og kommunikasjon.

  Studiet gir en bred og allmenn innføring i kulturelle, sosiale, estetiske og politiske aspekter ved mediene, med særlig vekt på å utvikle kritisk refleksjon og mediepedagogisk basiskompetanse.

 • Hvordan foregår undervisningen

  Studiet er ettårig og studentene går sammen med første studieår ved bachelorstudiet i medier og kommunikasjon.

  Emnene Medieteori – medier, kultur og samfunn del I og II, Multimedial produksjon I og II og Språklig formidling er obligatoriske.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Hva kan du jobbe som

  Gjennom studiet skal studenten tilegne seg kompetanse i å skape, presentere og formidle i ulike kombinasjoner av tekst-, lyd- og bildemedier.

 • Videre studiemuligheter

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema