English version

Bibliotek og samfunn: Mellom forandring og forankring (PBIB9220)

Enkeltemne ph.d.

Emnet tar sikte på å gi deltakerne en grundig bakgrunn i teoretiske tilnærminger for å forstå den offentlige sfæren ved å studere sentrale tekster fra opplysningstiden til dagens globaliserte og digitale virkelighet. Biblioteker og andre ALM-institusjoner rolle som institusjoner for den offentlige sfæren vil bli diskutert og analysert fra et historisk perspektiv, men først og fremst fra perspektivet til aktuelle utfordringer som stammer fra sosial og teknologisk utvikling.

For full beskrivelse av emnet se engelsk versjon.