Litteratursosiologi – empiri og grunnlagsproblemer (PBIB9210)

Enkeltemne - Ph.d.

Dette doktorgradsemnet undersøker hvilke funksjoner litteraturen har i samfunnet, og hvordan den brukes i politiske og kulturelle sammenhenger. Emnet tilhører doktorgradsprogrammet i bibliotek- og informasjonsvitenskap.

 • Søknadsfrist og opptakskrav

  Søknadsfrist: 1. april

  Opptakskrav: Fullført hovedfags- eller masterstudier i bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende, for eksempel informatikk, mediefag, dokumentasjonsvitenskap, kulturfag eller litteratursosiologi.

  • Interne kandidater bruker StudentWeb og melder seg opp selv, eller kontakter ph.d.-administrasjonen.
  • Eksterne søkere bruker SøknadsWeb. (Søk opp Doktorgradsmoduler og deretter Doktorgradsmoduler Fakultet for samfunnsvitenskap).

  Emnene tilbys primært ph.d.-kandidater. Nødvendig vedlegg som lastes inn i Søknadsweb er:

  • Bekreftelse på opptak i et ph.d.-program
  • Kort sammendrag, omtrent én A4-side, med informasjon om eget ph.d.-prosjekt eller annet forskningsprosjekt/interesseområde med tema, metode, teoretisk innfallsvinkel, og hvorfor dette ph.d.-emnet er relevant for ditt prosjekt. Oppgi og hvor du er i ph.d.-løpet.

  På enkelte emner, og forutsatt ledig plass, kan søkere med fullført mastergrad eller tilsvarende utdanning innenfor programmenes fagområder bli vurdert for opptak til enkeltemner. Det kreves minimum karakter B på master-/hovedoppgaven og/eller graden.

 • Hva lærer du?

  Emnet belyser empiriske og teoretiske problem i historiske så vel som samtidige sammenhenger mot det skandinaviske språkområdet og de nordiske litterære offentligheter og sub-offentligheter som horisont. Det er orientert mot hvordan humanistiske perspektiver kan løfte fram nye problemstillinger og bidra med andre innsikter til spørsmål om forholdene mellom litteratur, lesing og formidling på den ene siden, og demokrati, deltagelse og ytringskulturer på den andre.

  Emnet undersøker litteraturens samfunnstilknytninger, hvilke funksjoner litteraturen har, hvordan den anvendes i ulike sosiale, politiske og kulturelle sammenhenger. Demokrati og medborgerskap, lesing og myndiggjøring, digitalisering og nye medier samt globalisering og materielle føringer er noen av de temaene som blir diskutert. Med øye for hvordan språklige, teknologiske og øvrige sosio-materielle forhold spiller inn i en globalisert virkelighet, er kurset særlig opptatt av hvordan humaniora bidrar.

  Mer informasjon om emnet (PBIB9210 The Sociology of Literature - Basic Research Questions and Empirical Studies) finner du i emneplanen på student.oslomet.no.

 • Emneplan for PBIB9210

  Detaljert informasjon om arbeidsformer, vurdering m.m. finner du i emneplanen på student.oslomet.no.

 • Samlingsdatoer

  Emnet har to samlinger:

  • 24. til 26. april 2019
  • 13. og 14. juni 2019

  Samlingene er på OsloMets Kurs- og konferansesenter i Pilestredet 46, Oslo (kart i Google)

  Foreløpig plan for første samling:

  Onsdag 24. april, kl. 10:00 - 17:00, Pilestredet 46: PA314

  Kl. 10.00 – 13.00  Praktisk informasjon – velkommen. Litteratursosiologiens relevans og kunnskapsgrunnlag

  • Cecilie Naper: Litteratursosiologi. En produktiv møteplass mellom humaniora og samfunnsfag
  • Anders Ohlsson: Anvendt litteraturvitenskap – et utenfrablikk innenfra.

  Kl. 14.00 – 17.00 

  • Julia Pennlert. Storytel: Litteraturforskning i en digital tid, utmaningar, möjligheter och några exempel 
  • Tonje Vold: Et globalt perspektiv – litteratursosiologiens bidrag

  Torsdag 25.04, kl. 09:00 - 16:00, Pilestredet 46: PA311

  Kl. 09.00 – 12.00 Kvalitet og vurdering – pragmatiske perspektiv – nytte og unytte

  • Knut Oterholm: Kvalitet i praksis. Kvalitetsvurdering av samtidslitteratur blant profesjonelle lesere 
  • Erik Erlanson og Peter Henning: ”Biopolitiska perspektiv på litteraturpolitik från Platon till den skandinaviska välfärdsstaten

  Kl. 13.00-16.00 Lesing og myndiggjøring

  • Kerstin Rydbeck: Läsargemenskaper och läsarter. Socialt läsande i olika kontexter.
  • Thor Magnus Tangerås: Litteratur og helse – lesningens livsforandrende potensiale

  Fredag 26.04, kl. 09:00 - 16:00, Pilestredet 46: PA311

  Kl. 09.00 – 12.00 Lesing og myndiggjøring

  • Linnéa Lindsköld: Att skapa den läsande medborgaren. Historiska studier av läsningens politik
  • Åse Kristine Tveit – Lesingens plass i litteraturen og bildekunsten

  Kl. 13.00-16.00 Med blikket vendt ut

  • Roger Blomgren: Gjør det noen forskjell? Humanistiske perspektiv sett i et kulturpolitisk prisme 
  • Ole Egeberg: Walter Benjamins skjulte litteratursociologi

  Oppsummering

Mer om forskerutdanning ved OsloMet finner du her:
Forskerutdanning ved OsloMet (ansatt.oslomet.no)