Vitenskapsteori og forskningsetikk for sosialfag (SP9110)

Enkeltemne ph.d.

Emnet tar opp sentrale spørsmål ved vitenskapelige og analytiske prosesser innenfor samfunnsfag og sosialfag. Ulike vitenskapssyn vil bli presentert i forbindelse med relevante metodiske diskusjoner. Emnet henger nært sammen med metodeemnene i doktorgradsprogrammet, ved at det gir fordypning i de ulike analytiske fremgangsmåtenes filosofiske forankring og epistemologiske sammenheng.

 • Hva lærer du?

  Emnet tar opp sentrale spørsmål ved vitenskapelige og analytiske prosesser innenfor samfunnsfag og sosialfag.

  Noen av dem er: 

  • Hvordan oppnås sikker kunnskap om sosiale prosesser?
  • Hva forstås med evidens-basert praksis?
  • Hva er forholdet mellom forklaring og forståelse i samfunnsvitenskapene?
  • Hva er grunnlaget for generalisering?
  • Hva menes med forskningens frihet?
  • Hva er informert samtykke, og hvordan henger forskning sammen med personvern?
  • Hvilke hensyn bestemmer valg mellom kvalitative og kvantitative metoder?
  • Hva er forskjellen på teoretisk og praktisk kunnskap? Hvilke kunnskaper er tause og hvilke er artikulerte?

  Emnet fokuserer på de ulike vitenskapsteoretiske tradisjonenes svar på disse og liknende spørsmål, og knytter drøftelsen til kandidatenes egne kunnskapsprosjekter.

  Ulike vitenskapssyn vil bli presentert og diskutert i forbindelse med relevante metodiske diskusjoner, eksempelvis:

  • positivisme,
  • kritisk realisme,
  • hermeneutikk,
  • pragmatisme,
  • moderat og radikal konstruktivisme,
  • postmoderne vitenskapskritikk, m.m.

  Arbeids- og undervisningsformer

  Mer informasjon om emnet (SP9110 Vitenskapsteori og forskningsetikk for sosialfag) finner du på student.oslomet.no.

 • Søknadsfrist og opptakskrav

  Opptakskrav: Emnet tilbys kun til stipendiater opptatt i ph.d.-programmer eller tilsvarende. 

  • Interne kandidater bruker StudentWeb og melder seg opp selv, eller kontakter ph.d.-administrasjonen.
  • Interne kandidater sender inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt og hvorfor dette emnet anses relevant. Sammendraget sendes til ph.d.-administrasjonen.
 • Emneplan for SP9110

  Detaljert informasjon om arbeidsformer, vurdering m.m. finner du i emneplanen på student.oslomet.no.

Fagansvarlig

Eivind Engebretsen (uio.no)

Administrative kontaktpersoner

Laster inn ...

Mer om forskerutdanning ved OsloMet finner du her:
Forskerutdanning ved OsloMet (ansatt.oslomet.no)