Har du allerede en videreutdanning og ønsker å bygge på til en mastergrad?

OsloMet tilbyr masterstudier i anestesi-, barne- og intensivsykepleie. For søkere med tidligere avlagt videreutdanninger kan deler av disse innpasses.

Gruppe 1

For personer som har fullført videreutdanning i anestesisykepleie, barnesykepleie eller intensivsykepleie (90 studiepoeng) ved OsloMet etter revidert programplan gjeldende fra januar 2014, gjelder følgende:

Gruppe 2

Personer med videreutdanning i anestesisykepleie, barnesykepleie eller intensivsykepleie (90 studiepoeng) etter rammeplan godkjent 17.11.99 vil gjennom studieopplegget få fritak og innpasset deler av videreutdanningen i mastergradsstudiet innen samme fagområde.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. september 2019, og gjelder begge grupper.

Søknadsweb åpner 1. juni 2019.

Gjennomføring for personer fra gruppe 2

Kull 2020 – med forbehold om endringer.

Studiet starter i andre semester for gruppen.

Andre semester

Tredje semester

Studenter leverer prosjektbeskrivelse som arbeidskrav.

Fjerde til femte semester