Kvalifikasjonskrav ABIOK

Kvalifikasjonskrav for opptak til akuttsykepleie, anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og kreftsykepleie – samlet kalt ABIOK.

Minstekrav for opptak

 • Akuttsykepleie

  • 3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende.
  • Norsk autorisasjon som sykepleier.
  • Minst tre års somatisk yrkespraksis som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon (inkludert ikke pre-hospitalt arbeid).
 • Anestesisykepleie

  • 3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende.
  • Norsk autorisasjon som sykepleier.
  • Minst to års somatisk yrkespraksis som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon (inkludert pre-hospitalt arbeid).
 • Barnesykepleie

  • 3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende.
  • Norsk autorisasjon som sykepleier.
  • Minst to års somatisk yrkespraksis som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon.
 • Intensivsykepleie

  • 3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende.
  • Norsk autorisasjon som sykepleier.
  • Minst to års somatisk yrkespraksis som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon (inkludert ikke pre-hospitalt arbeid).
 • Operasjonssykepleie

  • 3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende.
  • Norsk autorisasjon som sykepleier.
  • Minst to års somatisk yrkespraksis som sykepleier etter autorisasjon.
 • Kreftsykepleie

  • 3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende.
  • Norsk autorisasjon som sykepleier.
  • Minst to års klinisk yrkespraksis som sykepleier etter autorisasjon.
 • Søkere med utenlandsk utdanning

  Søkere med utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i henhold til krav fastsatt i forskrift om opptak til høyere utdanning.

Rangering av søkere

Søker rangeres på grunnlag av regler fastsatt i forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Se opptaksforskriften på lovdata.no.

Beregning av tilleggspoeng – relevant utdanning

Det gis 1 tilleggspoeng for relevant utdanning pr. fullført og bestått studieår (60 studiepoeng) utover minstekravet for opptak, maksimalt 3 poeng. Det gis 0,5 tilleggspoeng for utdanning for fullførte og for beståtte relevante fag, emner eller emnegruppe dersom de til sammen utgjør minst 30 studiepoeng. Med relevant utdanning menes all høyere utdanning.

Beregning av tilleggspoeng – relevant praksis

Det gis 1 tilleggspoeng for praksis per år for relevant yrkespraksis utover minstekravet for opptak, maksimalt 5 poeng.

 • Akuttsykepleie

  Relevant yrkespraksis er praksis ved postoperativ-/intensivavdeling, overvåkningsavdeling, intermediæravdeling i spesialisthelsetjenesten, akuttmottak, kirurgisk eller medisinsk sengepost som har akuttfunksjon eller tilsvarende.

  Det gis 1 tilleggspoeng for praksis per år for relevant yrkespraksis utover minstekravet for opptak, maksimalt 5 poeng.

 • Anestesisykepleie

  Relevant yrkespraksis er praksis ved postoperativ-/intensivavdeling, overvåkningsavdeling, intermediæravdeling i spesialisthelsetjenesten, mottakelsesavdeling eller tilsvarende.

  Det gis 1 tilleggspoeng for praksis pr. år for relevant yrkespraksis utover minstekravet for opptak, maksimalt 5 poeng.

 • Barnesykepleie

  Relevant yrkespraksis er praksis ved barneavdeling eller tilsvarende.

  Det gis 1 tilleggspoeng for praksis pr. år for relevant yrkespraksis utover minstekravet for opptak, maksimalt 5 poeng.

 • Intensivsykepleie

  Relevant yrkespraksis er praksis ved postoperativ-/intensivavdeling, overvåkningsavdeling, intermediæravdeling i spesialisthelsetjenesten, akuttmottak, kirurgisk eller medisinsk sengepost som har akuttfunksjon, eller tilsvarende.

  Det gis 1 tilleggspoeng for praksis pr. år for relevant yrkespraksis utover minstekravet for opptak, maksimalt 5 poeng.

 • Operasjonssykepleie

  Relevant yrkespraksis er klinisk yrkespraksis som sykepleier.

  Det gis 1 tilleggspoeng for praksis per år for relevant yrkespraksis utover minstekravet for opptak, maksimalt 5 poeng.

 • Kreftsykepleie

  Klinisk yrkespraksis som sykepleier ut over minstekravet.

  Det gis 1 tilleggspoeng for praksis per år for relevant yrkespraksis utover minstekravet for opptak, maksimalt 5 poeng.

Deltidspraksis beregnes etter omregning til heltidspraksis.

Eksempel: 50 prosent stilling i ett år utgjør seks måneder heltidspraksis, 30 prosent stilling i tre år utgjør elleve måneder. Ekstravakter i form av timer kan legges til (150 timer er en måned), men det er ikke mulig å få uttelling for mer enn tolv måneder heltids yrkespraksis på ett år.

Søkere får godskrevet praksis fram til 1. august i opptaksåret for studier med oppstart i august (1. januar for studier med oppstart i januar).

Praksis må være opparbeidet etter endt bachelorstudium/grunnutdanning og utstedt autorisasjon.

Beregning av bonuspoeng

Det kan gis ytterligere inntil 2 bonuspoeng for spesiell yrkespraksis, utdanning eller annen aktivitet.

 • Kreftsykepleie

  • Spesiell yrkespraksis som sykepleier ved avdelinger med pasienter med kreft, både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
 • Anestesisykepleie

  • Spesiell yrkespraksis er praksis ved medisinsk overvåking, intensivavdeling og/eller postoperativ avdeling.
  • Dokumentert gjennomføring av klinisk spesialist program/klinisk stige i sykepleie til akutt og/eller kritisk syke.
 • Barnesykepleie

  • Spesiell yrkespraksis er klinisk spesialist i sykepleie eller inntil to års yrkespraksis som sykepleier i bistandsarbeid rettet mot barn.
 • Intensivsykepleie

  • Spesiell yrkespraksis er praksis ved intensivavdeling og/eller postoperativ avdeling.
  • Dokumentert gjennomføring av klinisk spesialist program/klinisk stige i sykepleie til akutt og/eller kritisk syke .