Lokalt opptak estetiske fag

Du søker om opptak til studier med lokalt opptak gjennom Søknadsweb.

Ordinær søknadsfrist er 15. april for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Slik søker du opptak

Du logger deg på Søknadsweb (fsweb.no) med fødselsnummer (11 siffer). Er du nåværende student ved OsloMet, bruker du PIN-koden du allerede har for pålogging. Legg deretter inn dine kontaktopplysninger.

Søknadsalternativene finner du under «ny søknad» i venstremenyen. Der velger du fagområde.  

Kvittering på søknad

Etter at du har sendt inn din elektroniske søknad får du en kvittering på e-post som bevis på at søknaden er mottatt. Der forklares det også hvordan du skal sende inn vedleggsskjema, vitnemål og attester.

Endre eller trekke søknad

Du kan endre eller trekke søknaden din på Søknadsweb frem til søknadsfristen til det aktuelle studiet. Status for søknaden finner du til enhver tid på kvitteringssiden.

Vedlegg til søknaden

Last opp attesterte kopier av vitnemål/attester. Fristen for å laste opp dokumentasjon er senest en uke etter søknadsfristen.

Hvordan laste opp dokumentasjon

Når du har registrert søknaden din, må du laste opp all nødvendig dokumentasjon under «Mine dokumenter» på Søknadsweb. Last opp dokumentene som PDF- eller JPG-filer.

Navngi dokumentene så presist som mulig, f.eks. «Vitnemål fra…», «Attest fra …» osv. Alt som ligger under «Mine dokumenter» fra tidligere søknader kan brukes på nytt.

Sjekk opptakskravene for studiene du søker for å se hva du må dokumentere. Det vanligste er at du må dokumentere utdanning og eventuelt yrkespraksis.

Svar på søknaden

For studier med søknadsfrist 1. mars forventes opptaket å være klart innen utgangen av juni. For studier med søknadsfrist 1. desember vil opptaket være klart i midten av desember.