Opptak til årsstudier

Slik søker du opptak til årsstudier ved OsloMet.

Slik søker du

Du søker om opptak til bachelorstudier og de fleste årsstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet via Samordna opptak.

Ordinær søknadsfrist er 15. april.

Tidlig søknadsfrist 1. mars gjelder for:

Søkere med dokumenterte grunner for tidlig opptak eller for særskilt vurdering, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse.

Kontakt opptak

E-post: opptak@oslomet.no