Opptak til forkurs, tre-terminsordning og Y-vei

Slik søker du om opptak til forkurs og tre-terminsordning

Slik søker du

For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

Kontakt opptak

E-post: opptak@oslomet.no

Telefon: 67 23 50 50 
Mandager, onsdager og fredager kl. 12.00-14.00