Opptak til tre-terminsordning til sykepleie Kjeller

Opptak til tre-terminsordning til sykepleierutdanning Kjeller tilbys ikke i 2018. Det er ikke avklart når et nytt kull eventuelt tas opp.

Opptak til tre-terminsordning til sykepleierutdanning Kjeller

Opptakskrav til tre-terminsordningen er

  1. fullført og bestått VG1 og VG2 og fagbrev som helsefagarbeider
  2. motivasjonsbrev
  3. godkjent intervju

Informasjon om påmelding til intervju som avholdes i perioden 20.-21. mars blir sendt i egen e-post til søkere som oppfyller punkt 1 og 2.

Søknaden poengberegnes på grunnlag av karakterene fra VG1 og VG2.

Opptaket offentliggjøres senest 11. april.

Last opp dokumentasjon

Når du har registrert søknaden din, må du laste opp all nødvendig dokumentasjon under «Mine dokumenter» på Søknadsweb. Last opp dokumentene som PDF- eller JPG-filer. Navngi dokumentene så presist som mulig, f.eks. «Vitnemål fra…», «Attest fra …» og så videre.

Alt som ligger under «Mine dokumenter» fra tidligere søknader kan brukes på nytt.

Videregående skole

Videregående skole dokumenterer du med vitnemål og/eller kompetansebevis. Hvis ditt vitnemål er registrert i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) trenger du heller ikke å laste opp dette. Dersom du ikke har elektronisk vitnemål, må du laste opp vitnemål for fullført og bestått videregående opplæring senest 1. mars.

Fagbrev

Dersom fagbrevet ikke står på det elektroniske vitnemålet i NVB må du laste det opp senest 1. mars.

Motivasjonsbrev

Alle spørsmål i motivasjonsbrevet må besvares. Dersom plassen er for liten kan du skrive på eget ark.

Høyere utdanning /fagskoleutdanning

Utdanning må du dokumentere med karakterutskrift. En fullført grad må dokumenteres med vitnemål. Utdanning tatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus fra 2002 og senere trenger du ikke å dokumentere. Utdanning tatt ved andre høyskoler og universiteter i Norge kan du under «Min profil» i Søknadsweb be om å få oversendt til OsloMet gjennom resultatutveksling mellom universiteter og høgskoler. I så fall må du kontrollere at dine resultater kan oversendes. Resultatene vil bli synlige under «Eksterne resultater» i Søknadsweb så fort vi har hentet resultatene.

Yrkespraksis

Yrkespraksis må dokumenteres med arbeidsattest/tjenestebevis.

Attesten må inneholde følgende: