Opptak til Tolking i offentlig sektor (grunnmodul og bachelor)

Slik søker du opptak til Tolking i offentlig sektor

Slik søker du

For å søke må du bruke Søknadsweb. Du kan logge på Søknadsweb ved å benytte PIN-kode, ID-porten eller pålogging via Feide. Du må lage PIN-kode ved førstegangs pålogging, som du benytter hver gang du logger deg på Søknadsweb. Hvis du har vært student eller søker tidligere må du bruke PIN-kode fra forrige registrering. Har du har glemt PIN-kode kan du bestille ny på Søknadsweb. Har du endret e-postadresse siden forrige registrering og ikke husker din PIN-kode må du kontakte oss på e-post: opptak@hioa.no eller telefon. På Søknadsweb må du registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjonen.

Dokumentasjon

Relevant dokumentasjon  skal lastes opp på SøknadsWeb. Utdanning må dokumenteres med vitnemål/karakterutskrift. Fullført grad må dokumenteres med vitnemål. Yrkespraksis må dokumenteres med arbeidsattest/tjenestebevis som dokumenterer start- og ev. sluttdato, samt informasjon om stillingens omfang og innhold. Arbeidskontrakter/-avtaler er ikke gyldig dokumentasjon på yrkespraksis. Utdanning fra Høgskolen i Oslo og Akershus fra 2002 og senere vil normalt finnes i våre systemer.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Her finner du informasjon om generell studiekompetanse. 

For søkere med utdanning fra et annet land, se generell studiekompetanse med utdanning fra utlandet.

Dersom du ikke har generell studiekompetanse kan du søke på bakgrunn av realkompetanse.

Retningslinjer for opptak.