Opptakskrav til grunnskolelærerutdanning

For å komme inn på grunnskolelærerutdanningene må du ha karakteren 4 i matematikk. Oppfyller du ikke kravet? Her er mulighetene dine.

Privatisteksamen

Oppfyller du ikke karakterkravene, anbefaler vi du sjekker ditt fylkes tilbud og frister for å ta opp eksamener fra videregående skole (VGS) som privatist. I Oslo er fristene 15. september og 1. februar for å forbedre karakterer.

Forkurs

Du som ikke oppfyller matematikkravet, men har mellom 3 til 3.99 i gjennomsnittskarakter i faget matematikk fra VGS, har mulighet til å melde deg på forkurs sommeren 2019. 

Forkurset avsluttes med en prøve. Hvis du består prøven, oppfyller du karakterkravet i matematikk. Merk at en bestått prøve ikke vil ha innvirkning på karakteren i matematikk som står på vitnemålet. 

Datoer for forkurs sommeren 2019

Praktisk informasjon om forkurset

Forkurset avholdes som sommerkurs i juli og vil avsluttes med en felles nasjonal prøve. Forkurset og prøven tar utgangspunkt i kompetansemål for praktisk matematikk 1P (Vg1) og 2P (Vg2) og prøver studentene i begge læreplaner.

Våre erfaringer tilsier at det er krevende å bestå forkurset (å oppnå et resultat tilsvarende karakteren 4) uten å øve på matematikken fra VGS i god tid før oppstart av forkurset. Du kan bruke pensumbøkene til 1P og 2P (her er det flere bøker å velge mellom i bokhandelen). Det er også lurt å jobbe med tidligere matematikkoppgaver i 1P og 2P på denne nettsiden.

Vær oppmerksom på at du også bør sette av hele julimåned til å delta på all undervisning og veiledning som tilbys, samt at du bør arbeide med å løse oppgaver på egenhånd gjennom hele kursperioden. Det er ikke obligatorisk å delta på all undervisning for å ta avsluttende prøve, men våre erfaringer fra tidligere forkurs er at dette er hensiktsmessig, da det ikke uten videre er enkelt å repetere alt på egenhånd.

Hvordan melde seg på forkurs?

Du melder deg på gjennom nettsøknaden til Samordna opptak.

Det er mulig å søke om lån og stipend til forkurset gjennom Lånekassen. Kontakt  Lånekassen for mer informasjon.

Mer informasjon om forkurs i matematikk

Kontakt oss

Har du spørsmål om forkurset? Kontakt oss på forkurs-lui@oslomet.no.

Opptakskrav til utdanningene

Opptakskravene til grunnskolelærerutdanningene er

Mer om grunnskolelærerutdanningene: