Direkte opptak til 2. og 3. studieår i bachelor i kroppsøving og idrettsfag (FKI)

Informasjon til deg som vil søke direkte opptak til bachelorstudiet Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI). Det er ingen ledige plasser for direkte opptak i studieåret 2022.

Ingen ledige plasser i 2022

Det er ingen ledige plasser for direkte opptak til 2. og 3. studieår i bachelor i kroppsøving og idrettsfag (FKI) i 2022.

Studenter fra andre universitet eller høgskoler som har tatt / tar det første studieåret (med bestått 20 dager veiledet praksis i skole) i bachelorstudium i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), kan søke om direkte opptak til 2. studieår. Dette gjelder også søkere som har tatt / tar årsstudium i kroppsøving og idrettsfag (med bestått 20 dager veiledet praksis i skole) ved OsloMet eller et annet universitet eller en annen høgskole.

Studenter som har tatt / tar de første to studieår (med bestått 40 dager veiledet praksis i skole) i bachelorstudium i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), kan søke om direkte opptak til 3. studieår.

Studenter må oppfylle fakultetets kvalifiseringskrav. Dette innebærer at studentens studiemodell må samsvare med fakultetets studiemodell både i forhold til organisering, fag og studiepoeng. Alle eksamener må være bestått innen 1. juli.

Det kan ikke kreves spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen på grunn av manglende samsvar mellom studieopplegget (studieprogrammet) ved den institusjonen det søkes fra og gjeldende studieopplegg ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Studiets oppbygning

 Informasjon om studiets oppbygning finner du på følgende side:

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Slik søker du

 • 1. Registrer deg som søker i Søknadsweb

  • Registrer deg som søker i Søknadsweb (fsweb.no).
  • Du finner studiet under Pedagogiske- og internasjonale fag og videre under Overflytting og direkte opptak – Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier høst.
  • Studiet åpnes for søking 1. februar (dersom vi har ledige plasser).
  • Søknadsfrist 1. mars.
  • Ved første gangs pålogging må du lage din egen personlige PIN-kode som du benytter hver gang du logger deg på Søknadsweb.
 • 2. Følgende må lastes opp innen 1. mars

  Følgende dokumentasjon må lastes opp i Søknadsweb innen 1. mars:

  • Midlertidig karakterutskrift.
  • Bekreftelse om bestått veiledet praksis (med antall veiledede praksisuker som skal tas i vår).
  • Studiemodell.
  • Utdanningsplan (finnes i din Studentweb og viser hvilke fag du tar dette semesteret (også vår semesteret).

  Frist for å laste opp dokumentasjon på kvalifiserende utdanning er 1. juli for søkere som skal avslutte kvalifiserende utdanning i inneværende semester.  

  Allerede student ved OsloMet?

  Studenter ved OsloMet trenger ikke å laste opp dokumentasjon.

  OBS! Dersom du har dokumenterte sosiale eller medisinske grunner til å studere i Oslo eller Akershus, ber vi deg om å gi oss beskjed om dette på opptak-lui@oslomet.no. Slik dokumentasjon kan ikke lastes opp i Søknadsweb.

 • 3. Behandling og svar

  Søknader hvor steg 1 eller 2 mangler vil ikke bli behandlet.

  Du vil få svar på din søknad i juli.

Retningslinjer

Generelle retningslinjer for overflytting til OsloMet.

Kontakt