Direkte opptak til 2. og 3. studieår i bachelor i kroppsøving og idrettsfag (FKI)

Studenter fra andre høgskoler som har tatt / tar det første studieåret (med bestått 20 dager veiledet praksis i skole) i bachelorstudium i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), kan søke om direkte opptak til 2. studieår. Dette gjelder også søkere som har tatt / tar årsstudium i kroppsøving og idrettsfag (med bestått 20 dager veiledet praksis i skole) ved OsloMet eller en annen høgskole.

Studenter som har tatt / tar de første 2 studieår (med bestått 40 dager veiledet praksis i skole) i bachelorstudium i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), kan søke om direkte opptak til 3. studieår.

Studenter må oppfylle fakultetets kvalifiseringskrav. Dette innebærer at studentens studiemodell må samsvare med fakultetets studiemodell både i forhold til organisering, fag og studiepoeng. Alle eksamener må være bestått innen 1. juli.

Det kan ikke kreves spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen på grunn av manglende samsvar mellom studieopplegget (studieprogrammet) ved den institusjonen det søkes fra og gjeldende studieopplegg ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Studiets oppbygning

Informasjon om studiets oppbygning finner du på følgende sider:

Slik søker du

Ingen ledige plasser på 2. og 3. studieår høst 2019.

Retningslinjer

Generelle retningslinjer for overflytting til OsloMet.

Kontakt