Overflytting til 2. studieår i trafikklærer

Studenter som søker overflytting til 2. studieår i kandidatstudium i trafikklærer ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), må oppfylle fakultetets kvalifiseringskrav.

Dette innebærer at studentens studiemodell må samsvare med fakultetets studiemodell både i forhold til organisering, fag, studiepoeng og praksisopplæring. Alle eksamener (inkludert veiledet praksis) må være bestått innen 1. juli.

Overflytting til Kandidatstudium, trafikklærer kan kun gjøres etter avsluttet 1. studieår.

Studenter må oppfylle fakultetets kvalifiseringskrav. Dette innebærer at studentens studiemodell må samsvare med fakultetets studiemodell både i forhold til organisering, fag og studiepoeng. Alle eksamener må være bestått innen 1. juli.

Det kan ikke kreves spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen på grunn av manglende samsvar mellom studieopplegget (studieprogrammet) ved den institusjonen det søkes fra og gjeldende studieopplegg ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Studies oppbygning

Informasjon om studiesoppbygning finner du på studiepresentasjonssiden til Kandidatstudium i trafikklærer.

Slik søker du

Ingen ledige plasser høst 2019.

Retningslinjer

Generelle retningslinjer for overflytting til OsloMet.

Kontakt

Faglig: Kai Andre Fegri og  Anders Kristoffersen

Opptak: opptak-lui@oslomet.no

Praksisopplæring: praksis-lui@oslomet.no 

Eksamen, sensur, utdanningsplan, vitnemål, permisjon, godskriving, tilrettelegging og faktura: infosenter-lui@oslomet.no  

Utveksling: international-lui@oslomet.no