Utdanning, likhet og rettferdighet (PHDPR9600)

Enkeltemne ph.d.

Dette kurset tar opp diskusjoner i politisk filosofi om utdanning og rettferdighet, og knytter disse til aktuelle utdanningspolitiske spørsmål. Et sentralt prinsipp er like muligheter, men hvordan skal dette prinsippet forstås, og hva slags tiltak impliserer det? Hva betyr det for eksempel å «level the playing field»? Et alternativ til sjanselikhet er et terskelprinsipp, at alle får nok kunnskaper og ferdigheter. Men hva er nok, hvor skal man legge lista? Aktuelle skolepolitiske spørsmål som vil bli tatt opp er inntakssystemer, ressursfordelingsmodeller og kravet om tilpasset opplæring.

 • Om emnet

  Du finner emneplanen (student.oslomet.no) på studentsidene.

 • Søknad og opptak (stengt)

  Ønsker du å bli varslet om åpnet opptak? Kontakt: kurs-sps@oslomet.no 

 • Pensum

  Bøker

  • Bøyum, S. (2016). Utdanning, ulikskap og urettferd. Bergen: Fagbokforlaget. (170s.)
  • Swift, A. (2006). Political Philosophy. London: Polity, Part 1: Social Justice, Part 3: Equality (70 s.)

  Kompendium

  • Anderson, E. (2007). Fair Opportunity in Education: A Democratic Equality Perspective. Ethics, 117(4), 595–622 (27s)
  • Anderson, E. (2004). Rethinking Equality of Opportunity: Comment on Adam Swift’s How Not to be a Hypocrite. European Journal of Political Theory, 2(2), 99–110 (11s) 
  • Brighouse, H., & Swift, A. (2008). Putting educational equality in its place. Education Finance and Policy. 444-464. (20s.)
  • Brighouse, H. & Swift, A. (2008). Social justice and the family. I: T. Burchardt, G. Craig and D. Gordon (eds.) Social Justice and Public Policy: Seeking Fairness in Diverse Societies. London: Policy Press. (12 s.)
  • Brighouse, H., & Swift, A. (2009). Educational equality versus educational adequacy: a critique of Anderson and Satz. Journal of Applied Philosophy, 26(2), 117–128 (11s)
  • Brighouse, H. (2007). Educational Equality and Justice. A Companion to the Philosophy of Education, 471–486 (15s)
  • Hayek, F.A. (1960). The Constitution of Liberty (1960) London: Routledge, ch. 6 og 24 (30 s.)
  • Jencks, C. (1988). Whom must we treat equally for educational opportunity to be equal? Ethics, 98(3), 518–533 (15s).
  • Mason, A. (2006). Levelling the playing field. The ideal of equality of opportunity and its place in egalitarian thought. Chapter 3: Rawlsian fair equality of opportunity. Oxford: Oxford University Press (20 s.)
  • Meyer, K. (2016). Why should we demand equality of educational opportunity? Theory and Research in Education. Vol. 14(3) (13 s.)
  • Miller, D. (1996). Two Cheers for Meritocracy. The Journal of Political Philosophy. 4(4), 277–301. (24s)
  • Pedersen, J. (2019). Rettferdig fordeling og rettferdig skatt. Kap. 1: Rettferdighet som upartiskhet; John Rawls. Bergen: Fagbokforlaget  (22 s.)
  • Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, §14 og § 17. (12 s.)
  • Rawls, J. (1999). Justice as Fairness. A Restatement. Cambridge, Mass. Harvard University press, § 13.1. og 13.2., § 50 (8 s.)
  • Roemer, J.E. (2000). Equality of opportunity. I: Meritocracy and Economic Inequality. Eds. K. Arrow, S. Bowles and S. Durlauf. Princeton, N.Y.: Princeton University Press. (15 s.)
  • Satz, D. (2007). Equality, Adequacy, and Education for Citizenship. Ethics, 117(4), 623–648. (25s)
  • Swift, A. (2004). Would Perfect Mobility be Perfect? European Sociological Review, 20(1), 1–11. (10s)
  • Tooley, J. Moving from Educational Equality to Improving the Education of the Least Advantaged. Educational Equality. Edited by Graham Haydon. London: Continuum. (20 s.) 
 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått emnet kan selv hente ut dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på Studentweb (fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

 • Faglig og administrativt ansvarlig

  Faglig:

   Laster inn ...

   Ekstern underviser: Steinar Bøyum, Universitetet i Bergen (uib.no)

   Ved administrative spørsmål, kontakt kurs-sps@oslomet.no