Profesjoner og organisasjoner (PHDPR9900)

Enkeltemne ph.d.

Et kraftfullt bilde av forholdet mellom profesjoner og organisasjoner er at organisasjon står i motsetning til profesjon, at byråkrati og profesjon representerer ulike logikker, at ledelsesstyring (managerialism) truer profesjonell autonomi, at profesjonalitet innenfor organisatoriske kontekster er noe annet enn klassisk «yrkesprofesjonalisme» (occupational professionalism), at organisasjoner kan ta i bruk ideer om profesjonalitet for å forme og styre sine ansatte.

 • Om emnet

  Du finner emneplanen (student.oslomet.no) på studentsidene.

 • Våren 2021

  Undervisning

  Undervisningen består av fire dager: to dager med fysisk oppmøte i Pilestredet, og to dager med digital undervisning på zoom

  Onsdag 17. februar 2021, Sted: Zoom

  • 10:00 – 11:00 Åpning, presentasjon og gjennomgang av kursinnhold, samt introduksjon av introduksjonstekstene ved Tone Alm Andreassen
  • 11:00 – 12:00 Forelesning med Kerstin Sahlin , Collegiality revisited: Dilemmas of Academic Governance (eventuelt på Zoom). Introduksjon ved Aagoth Elise Storvik 
  • 12:00 – 12:45 Lunsj (deltakerne må selv ha med eller kjøpe i en av kantinene)
  • 12:45 – 14:15 Diskusjon av pensumtekster. Noen av deltakerne legger fram hver sin tekst. Hvis mange deltakere, blir dette to parallellsesjoner. 
  • 14:30 – 15:30 Profesjon og ledelse, innledning ved Aagoth Elise Storvik, spørsmål og diskusjon 

  Torsdag 18. februar 2021 Sted: Zoom

  • 09:00 – 10:00 Perspektiver på forholdet mellom profesjoner og organisasjoner; innledning ved Eric Breit, spørsmål og diskusjon
  • 10:15 – 11.45 Diskusjon av pensumtekster. Noen av deltakerne legger fram hver sin tekst. Hvis mange deltakere, blir dette to parallellsesjoner.
  • 11:45 – 12:30 Lunsj (deltakerne må selv ha med eller kjøpe i en av kantinene)
  • 13:45 – 15:30 Diskusjon av pensumtekster. Noen av deltakerne legger fram hver sin tekst. Hvis mange deltakere, blir dette to parallellsesjoner.
  • 14:30 – 15:30 Nye profesjoner og profesjonelle tjenester under nye betingelser (stikkord: digitalisering, håndtering av hybride logikker?), innledning ved Tale Skjølsvik, spørsmål og diskusjon 

  Onsdag 24. februar 2021 På Zoom

  • 09:00 – 09:45 Velkommen, oppsummering og erfaringer fra forrige gang 
  • 10:00 – 11:30 Presentasjon og diskusjon av deltakernes tekster (prosjekter)
  • 11:30 – 12:30 Lunsj
  • 12:30 – 13.30 Presentasjon og diskusjon av deltakernes tekster (prosjekter)
  • 13:45 – 14:45 Presentasjon og diskusjon av deltakernes tekster (prosjekter)
  • 15:00 – 15:30 Erfaringer med å presentere og kommentere – runde om opplevelse av dagen

  Torsdag 25. februar På Zoom

  • 09:00 – 09:45 Å studere profesjoner i organisasjoner – noen erfaringer kurslederne har gjort, samtale og spørsmål fra deltakerne 
  • 10:00 – 11:30 Presentasjon og diskusjon av deltakernes tekster (prosjekter)
  • 11:30 – 12:30 Lunsj
  • 12:30 – 13.30 Presentasjon og diskusjon av deltakernes tekster (prosjekter)
  • 13:45 – 14:45 Presentasjon og diskusjon av deltakernes tekster (prosjekter)
  • 15:00 – 15:30 Kursavslutning og evaluering
 • Søknad og opptak (stengt)

  Ønsker du å bli varslet om åpent opptak? Kontakt: kurs-sps@oslomet.no 

 • Pensum

  Pensum

  Totalt: ca. 640 sider 

  Introduksjons/oversiktstekster: (126 sider)

  • Muzio, D., & Kirkpatrick, I. (2011). Introduction: Professions and organizations - a conceptual framework. Current Sociology, 59(4), 389-405. (16 sider)
  • Gorman, E. H., & Sandefur, R. L. (2011). “Golden age,” quiescence, and revival: how the sociology of professions became the study of knowledge-based work. Work and Occupations, 38(3), 275-302. (27 sider) 
  • Numerato, D., Salvatore, D., & Fattore, G. (2012). The impact of management on medical professionalism: a review. Sociology of health & illness, 34(4), 626-644. (18 sider) 
  • Brint, S (2015) Professional responsibility in an age of experts and large organizations. In: Mitchell, DE, Ream, RK (eds) Professional Responsibility: The Fundamental Issue in Education and Health Care Reform. Cham: Springer International, pp. 89–107. (18 sider)
  • Aven, H. B., & Alm Andreassen, T. (2020). Trustee professionalism transformed: Recruiting committed professionals. Current Sociology, 0011392120969759. (17 sider)

  Anbefalt tilleggslitteratur:

  • Anteby, M., Chan, C. K., & DiBenigno, J. (2016). Three lenses on occupations and professions in organizations: Becoming, doing, and relating. The Academy of Management Annals, 10(1), 183-244. (61 sider)
  • Abbott, A. (2001). Sociology of professions. International encyclopedia of the social and behavioral sciences, 18, 12166-12169. (4 sider)

  Profesjoner og ledelse: (87 sider + 2 kap i Kollegialitet)

  • Storvik, Aagoth Elise Lossius; Døving, Erik; Elstad, Beate (2016). Profesjon og ledelse. Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.). Profesjon og ledelse. Kapittel 1. s. 14-30. Fagbokforlaget. (15 sider)
  • Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (2016). Profesjon, ledelse og organisasjon - perspektiver og begreper. Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.). Profesjon og ledelse. Kapittel 2. s. 31-59. Fagbokforlaget. (18 sider) 
  • Sahlin, Kerstin og Eriksson-Zetterquist, Ulla (2016). Kollegialitet: en modern styrform. Kapittel 1 og 2. Lunde: Studentlitteratur. (43 sider)
  • Empson, L., & Alvehus, J. (2020). Collective leadership dynamics among professional peers: Co-constructing an unstable equilibrium. Organization Studies, 41(9), 1234-1256. (22 sider) 
  • Mats Alvesson, André Spicer, (2016) "(Un)Conditional surrender? Why do professionals willingly comply with managerialism", Journal of Organizational Change Management, Vol. 29 Issue: 1, pp.29-45, (16 sider)

  Anbefalt tilleggslitteratur:

  • Breit, E.; Fossestøl, K., Andreassen, T. A. (2017). From pure to hybrid professionalism in post-NPM activation reform: The institutional work of frontline managers. Journal of Professions and Organization 5(1), 28-44. (16 sider) 

  Ulike perspektiver på forholdet mellom profesjoner og organisasjoner: (230 sider)

  • Evetts, J. (2013). Professionalism: Value and ideology. Current Sociology, 61(5-6), 778-796. doi: 10.1177/0011392113479316 (organizational professionalism vs occupational professionalism) (15 sider)
  • Greenwood, R., Suddaby, R., & Hinings, C. R. (2002). Theorizing Change: The Role of Professional Associations in the Transformation of Institutionalized Fields. Academy of Management Journal, 45(1), 58-80. doi: 10.2307/3069285 (22 sider)
  • Scott, W. Richard. "Lords of the dance: Professionals as institutional agents." Organization studies 29.2 (2008): 219-238. (19 sider)
  • Noordegraaf, M. (2007). From “Pure” to “Hybrid” Professionalism: Present-Day Professionalism in Ambiguous Public Domains. Administration & Society, 39(6), 761-785. doi: 10.1177/0095399707304434 (24 sider) 
  • Dunn, Mary B., and Candace Jones. "Institutional logics and institutional pluralism: The contestation of care and science logics in medical education, 1967–2005. Administrative Science Quarterly 55.1 (2010): 114-149. (35 sider)

  Anbefalt tilleggslitteratur:

  • Freidson, E. (2001). Professionalism: The Third Logic. London: Polity Press. 
  • Goodrick, E. & Reay, T. (2011). Constellations of institutional logics: Changes in the professional work of pharmacists. Work and Occupations, 38(3), 372-416. (44 sider)
  • Suddaby, Roy, and Thierry Viale. "Professionals and field-level change: Institutional work and the professional project." Current Sociology 59.4 (2011): 423-442. (25 sider

  Ny profesjoner og profesjonelle tjenester under nye betingelser (147 sider)

  • Skjølsvik, Tale; Breunig, Karl Joachim; Pemer, Frida (2018). Digitalization of Professional Services: The Case of Value Creation in Virtual Law Firms. Andersson, Per; Movin, Staffan; Mähring, Magnus; Teigland, Robin; Wennberg, Karl (Red.). Managing Digital Transformation. 7. s. 155-174. (19 sider)
  • Muzio, D., Hodgson, D., Faulconbridge, J., Beaverstock, J., & Hall, S. (2011). Towards corporate professionalization: The case of project management, management consultancy and executive search. Current Sociology, 59(4), 443-464. (21 sider) 
  • Reay, T., & Hinings, C. R. (2009). Managing the Rivalry of Competing Institutional Logics. Organization Studies, 30(6), 629-652. (23 sider)
  • Noordegraaf, M. (2013). Reconfiguring Professional Work: Changing Forms of Professionalism in Public Services. Administration & Society, 48(7), 783-810. doi: 10.1177/0095399713509242 (27 sider) 
  • Hinings, B. (2005) ‘The Changing Nature of Professional Organizations’, in S. Ackroyd et al. (eds) The Oxford Handbook of Work and Organization, pp. 138–63. Oxford: Oxford University Press. (25 sider) 

  Anbefalt tilleggslitteratur:

  • Adler, P. S., & Kwon, S. W. (2013). The mutation of professionalism as a contested diffusion process: clinical guidelines as carriers of institutional change in medicine. Journal of Management Studies, 50(5), 930-962. (32 sider)
 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått emnet kan selv hente ut dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på Studentweb (fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

 • Faglig og administrativt ansvarlig

  Faglig:

   Laster inn ...

   Ved administrative spørsmål, kontakt: kurs-sps@oslomet.no