Baner vei som lærerspesialister

Anne-Lise og Melissa utenfor hovedinngangen til studiestedet Kjeller.

Hva er lærerspesialistutdanning?

• Lærerspesialistrollen er en faglig karrierevei for lærere, som skal gi nye utfordringer og profesjonell videreutvikling.
• Bakgrunnen for ordningen er at regjeringen ønsker å beholde gode lærere i klasserommet slik at de kan bidra til mer læring for elevene.
• For å kunne ta en lærerspesialistutdanning, må du ha 60 studiepoeng og minst tre års undervisningspraksis i det aktuelle faget eller fagområdet.
• Lærerspesialistutdanningene er på masternivå, og gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
• Skoleeier kan motta økonomisk støtte fra staten.

Anne-Lise Sundbø og Melissa Saari utdanner seg til å bli lærerspesialister innen helse- og oppvekstsfag ved OsloMet. Gjennom samlingsbaserte studier lærer de hvordan ny teori anvendes i praksis. Samtidig får de utvekslet erfaringer med lærere fra hele landet. 

Faglig påfyll som gir mening

Begge videreutdanner seg nå etter flere år med arbeidserfaring som lærere i videregående skole. Lærerspesialistutdanningen i helse- og oppvekstfag inneholder både faglig og didaktisk fordypning, og noen av fokusområdene er veilederrollen, yrkesretting, innovasjon og forskningsbasert evaluering av pedagogisk virksomhet. Det faglige påfyllet oppleves som både spennende og matnyttig av de to studentene.

– Jeg har et ønske om å utvikle min kompetanse som lærer, kollega og pådriver på egen skole, sier Melissa Saari. Hun kommer fra Nydalen videregående skole i Oslo, hvor hun er lærer i helsearbeiderfaget. 

– Hittil har studiet gitt meg muligheten til å utnytte verktøy og metoder som jeg kan tilpasse ulike situasjoner i klasserommet og med kolleger. Det faglig påfyllet som studiet gir er nyttig i jobben som lærer, og ingenting er bedre enn det, sier hun.

Anne-Lise Sundbø sier seg enig. Hun underviser i helsefremmende arbeid på Aglo videregående skole i Stjørdal og mener at oppgavene på studiet er svært arbeidsrelevante.

– Vi har lært mye om emner som differensiering og skoleutvikling. Det har vært lærerikt å få teste ut teori i praksis, sier Anne-Lise.

Gruppearbeid er gull verdt

Begge understreker fordelene ved å jobbe i grupper på samlingene.

- Vi er alle lærere innen helse- og oppvekstsfag, men med ulik erfaring og kunnskap. Våre ulike erfaringer og kunnskaper har blitt delt i gruppene på studiet. Det har vært en fantastisk fin måte å lære på – Anne-Lise Sundbø.

– Spesielt erfaringsutveksling har jeg opplevd som noe av det mest lærerike. Det at vi har jobbet med de samme gruppene gjennom hele studiet, har gitt enormt mye, slår Anne-Lise fast. 

– Vi er alle lærere innen helse- og oppvekstsfag, men med ulik erfaring og kunnskap. Våre ulike erfaringer og kunnskaper har blitt delt i gruppene på studiet. Det har vært en fantastisk fin måte å lære på, forteller hun. 

Anne-Lise er ikke i tvil om at hun kan mer om skoleutvikling nå. – Jeg føler meg sikrere på hvordan jeg kan bruke det jeg lærer på studiet i kollegiet og i samspill med elevene mine.

Melissa Saari forteller at hun opplever læringsmiljøet i klassen som godt.  – Vi har laget en Facebook-gruppe hvor vi kan holde kontakt om fagutvikling, dele erfaringer og videreføre nettverket etter at vi er ferdige på studiet. Den har vært nyttig for meg.

 

Godt organisert

Hvert semester på lærerspesialistutdanningen i helse- og oppvekstfag består av to samlinger som hver går over tre dager. Melissa er fornøyd med planlegging av studiet og informasjonen som blir gitt til studentene.

– Tidspunkt for samlingene blir varslet i god tid slik at medstudenter som kommer langveis fra kan planlegge booking av fly og hotell, forklarer hun. - I tillegg gjør det det mulig å planlegge arbeidet som lærer på egen skole.

Anne-Lise har vært opptatt av hvordan studentene blir ivaretatt på OsloMet.

– Vi føler oss vel ivaretatt. Det er lett å kunne ta kontakt og få svar på ting vi lurer på underveis, sier hun. Her har medarbeiderdrevet innovasjon vært utrolig lærerikt, tilføyer hun. 

Noen må bane vei

Når Anne-Lise og Melissa blir spurt om hvordan de ser på rollen som nyutdannede lærerspesialister de enige i at det ikke bare blir enkelt. 

– Jeg tenker at den blir krevende, men også spennende. Krevende fordi mange er skeptisk til tittelen, noe jeg kan forstå. Men også spennende fordi jeg opplever ny giv og entusiasme i jobben, utdyper Anne-Lise.

Melissa mener at rollen som lærerspesialist i seg selv er nyttig for kollektiv skoleutvikling. 
– Refleksjon og evaluering kan være utfordrende å utføre alene. Derfor er det nyttig å ha et team som arbeider sammen.

Selv om Melissa ikke har praktisert som lærerspesialist ennå, har hun opplevd blandet mottakelse når hun forteller om den nye rollen.  – Jeg tror det krever både pågangsmot og en god porsjon ekstra arbeid for å bane vei, men det gleder jeg meg faktisk til, avslutter hun.

En lærer og en elev løser en matteoppgave ved tavlen.

– Det er en myte at noen ikke har hjerne for matematikk

OsloMet-forsker Bjørn Smestad har råd til elever som ønsker å bli bedre i matematikk.

Ung kvinne går ned trapp på skole.

Hvordan hjelpe unge som sliter psykisk?

OsloMet-forskere har flere forslag til hva som kan gjøres på skolen og i hjemmet.

En ung som sitter og spiser i skolekantinen.

Skoleelever savner sunnere kantinemat

Ungdomsskoleelever som bruker kantinen ofte, spiser oftere snacks, drikker mer brus og spiser sjeldnere frokost.