Brenner for matematikkopplæring

Portrett av Marit Strand

Marit Strand er mer en gjennomsnittlig opptatt av matematikk. Den tidligere elektrolæreren med fagbrev som telemontør jobber nå med lærlinger i Utdanningsetaten i Oslo kommune. Samtidig tar hun videreutdanning i Matematikk med yrkesfaglig profil ved OsloMet. Studiet er hovedsakelig rettet mot lærere som ønsker å undervise i matematikk på yrkesfaglige studieprogram i videregående skole.

– Jeg har undervist voksne i mange år, og har møtt mange som har mistet jobben eller sliter med å komme i jobb, blant annet fordi de ikke forstår hverdagsmatematikk og grunnleggende tallbehandling. Derfor synes jeg det er veldig givende å hjelpe folk med nettopp det, sier Marit.

I arbeidet med lærlinger har hun sett at mange sliter med å klare å utføre arbeidsoppgaver fordi de ikke kan matematikk. Mange av dem har fått fritak fra karakter i matematikk på ungdomsskolen og i videregående skole, og har dermed heller ikke hatt mye opplæring i faget.

–  Men det betyr ikke at de ikke trenger matematikk i arbeidslivet, understreker Marit.

 – Jeg synes derfor det er interessant å lære mer om hvordan man kan hjelpe unge mennesker som har mattevansker. 

– Man kan hjelpe flere mennesker til å forstå matematikk

Videreutdanningen i Matematikk med yrkesfaglig profil er på 60 studiepoeng over to år, altså med en progresjon på 15 studiepoeng per semester. Det er nettbasert og består av tre matematikkfaglig emner i tall og algebra, geometri og økonomi, og et emne i matematikkdidaktikk. I tillegg tar utdanningen for seg yrkesretting av matematikk, altså å gjøre matematikkfaget relevant for de som tar yrkesfag. 

–  Etter å ha begynt på denne videreutdanningen, er jeg enda mer sikker på at man kan hjelpe flere mennesker til å forstå matematikk. Det er ofte utfordrende, for mange har falt av matematikkopplæringen i ung alder, og da er det vanskelig å reparere det som har gått galt. Man må gi dem tilbake selvtilliten på at dette er noe de klarer å forstå.
På spørsmål om hvilket tips hun vil gi til voksne som synes matematikk er vanskelig, svarer Marit at man ikke bør begynne på feil nivå.

Utdanningen gir meg flere muligheter for det videre yrkeslivet. Jeg kan bruke kunnskapen jeg får til å jobbe videre med lærlinger, i undervisning innen elektrofaget, eller jobbe som matematikklærer. – Marit Strand

– Det finnes ingen snarveier til å oppnå den matematikkompetansen man trenger i arbeidslivet. Man kommer ikke utenom å lære seg grunnleggende matematikk, og noen ganger må man gå tilbake til undervisningen fra grunnskolen. Heldigvis finnes det i dag masse ressurser og gode pedagogiske verktøy på nettet, som kan hjelpe mange, sier Marit.

– Ofte er det mangel på motivasjon og mestringsfølelse som gjør det vanskelig. Da kan det å finne en god veileder være løsningen, påpeker hun. 

– Alle har forskjellig tilnærming til matematikk. Mange blir skremt bare av å høre ordet. Det å gi folk trygghet, er en viktig del av det å ære matematikklærer, mener Marit.

Matematikk for yrkesfaglærere

OsloMet tilbyr videreutdanning på 60 studiepoeng på deltid i matematikk med yrkesfaglig profil. Studiet er nettbasert.

Skoleleder kan søke om støtte til videreutdanninger som ikke er oppført på Utdanningsdirektoratets nettside ved å velge "Andre studietilbud" på søknadsskjemaet for opptak og frikjøp gjennom Utdanningsdirektoratets satsinger.

Fleksibiliteten i studiet er avgjørende

Studiets nettbaserte læringsmetode er ny for Marit, og for henne har undervisning, samlinger og oppgaveløsning på nett vært nyttig lærdom i seg selv.

– Jeg er veldig imponert over hvor praktisk det er å lære på nett. Opplegget er såpass fleksibelt at jeg kan jobbe selvstendig når det passer for meg. I tillegg er det en stor fordel at læreren vår er veldig tilgjengelig for oss på e-post og på læringsplattformen, og at man kan snakke med medstudenter i grupperom på nettet.

Flere muligheter på jobbmarkedet er en viktig motivasjon for mange som tar videreutdanning. Selv ønsker Marit å jobbe i mange år framover, gjerne til hun blir 70.

– Utdanningen gir meg flere muligheter for det videre yrkeslivet. Jeg kan bruke kunnskapen jeg får til å jobbe videre med lærlinger, i undervisning innen elektrofaget, eller jobbe som matematikklærer. Studiet passer også veldig bra for programfaglærere som trenger å undervise i ett fag til for å kunne jobbe full stilling.

Laia og Maren står utendørs på campus Kjeller og smiler til kameraet.
– Studiet handler om livsvalg og identitet

De har ulike livshistorier og ulik bakgrunn, men Maren og Laila brenner begge for unge mennesker som står midt oppe i viktige valg.