Fysioterapeut på frisklivssentral

Heidrun Holdhus lener seg mot et treningsvektstativ.

Det er god plass i treningslokalet og Suman (34) har sin første konsultasjon i styrkerommet. Heidrun har spesialtilpasset et treningsopplegg og tar ham gjennom det 20 minutter lange treningsprogrammet, forklarer og viser.

– Det er fint å få veiledning om styrketrening på denne måten. Da er det også lettere å komme i gang, sier Suman fornøyd.

På frisklivssentralen hjelper Heidrun pasientene med å bedre sin fysiske og psykiske helse.

– Først og fremst veileder og tilpasser vi tiltak for fysisk aktivitet, bedre kosthold og tobakkavvenning, sier Heidrun, og legger til at det kan være krevende å endre levevaner og å mestre livet med helseplager og sykdom.

Suman er ikke den som er i dårligst form av dem som kommer hit, men han har fått henvisning av fastlegen på grunn av diabetes. Han tar sykdommen på alvor.

– Nå er det enda viktigere for meg å holde meg i form og jeg håper på en stigende formkurve. Da blir også kona glad, sier Suman og tar i litt ekstra.

Suman som tar armbøyninger mens han smiler

Tverrfaglig behandling

– Nå er det enda viktigere for meg å holde meg i form og jeg håper på en stigende formkurve. Da blir også kona glad, sier Suman og tar i litt ekstra.

De som jobber på en frisklivssentral har ulik faglig bakgrunn som blant annet innenfor fysioterapi, ernæring, ergoterapi, sykepleie, helsesøster og idrettspedagogikk. På frisklivssentralen er Heidrun bare en av flere i et team med forskjellig kompetanse – fra kosthold til trening.

– Vi følger opp brukerne gjennom individuelle helsesamtaler, veiledning, kurs og gruppetilbud. I samarbeid med deltakeren lager vi en plan for oppfølgingsperioden som er på tolv uker. Vi fokuserer på å styrke den enkeltes motivasjon og engasjement for å endre vaner.

Heidrun forteller at målet er å skape et godt grunnlag for varig endring. Deltakere får hjelp til å finne passende tilbud i etterkant, for eksempel andre tur- eller gruppeaktiviteter.

Motivere til trening og endring

Har du lyst til å jobbe ved en av landets frisklivssentraler? Heidrun forteller litt om hvilke kvalifikasjoner de ser etter.

– Det er også viktig for oss at søkeren har evne til å kommunisere godt med mennesker i alle aldersgrupper. Vi ser etter personer som er allsidige, liker utfordringer og har evne til å motivere og inspirere andre.

Heidrun trekker frem de personlige egenskapene som er viktige, men sier også at erfaring fra praksis og frisklivsarbeid er positivt.

– Det teller å ha erfaring med individuell treningsveiledning og gruppebasert treningsinstruksjon, siden det er en del av det daglige arbeidet og naturlig tilfaller fysioterapeuten i frisklivssentralen. Dessuten er det viktig å kunne tilpasse treningen ut ifra vårt faglige perspektiv innenfor fysioterapi.

Interkulturell kompetanse nyttig

I tillegg til utdanningen som fysioterapeut, har Heidrun Holdhus også ett års studium i interkulturell forståelse. Det kommer godt med i jobben ved Bjerke frisklivssentral.

– Hos oss er det en fordel å ha kompetanse eller interesse i migrasjonshelse siden 90 prosent av brukergruppen vår kommer fra andre land, sier hun.

Et viktig bidra til folkehelsen

Frisklivssentralen er et viktig tilbud til personer som har økt risiko for, eller allerede har sykdommer eller utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse.

– Sykdomsbildet i Norge domineres av livsstilsrelaterte sykdommer som kreft, diabetes, muskel- og skjelettlidelser, kroniske luftveissykdommer, hjerte- og karsykdommer og psykiske lidelser, sier Heidrun Holdhus.

Hun legger til at dette er sykdommer som i stor grad kan forebygges ved hjelp av tiltak som fremmer sunn helseatferd og mestring av psykiske utfordringer.

– Frisklivssentralene er et viktig bidrag for å redusere livsstilsrelaterte sykdommer og antallet for tidlig død som er følge av levevaner. Vårt mål er å stimulere til bedre helse og forebygge sykdom, sier hun.

Om frisklivssentralene

Det finne mange frisklivssentraler rundt om i landet. Her får brukerne hjelp til økt fysisk aktivitet, sunnere kosthold og snus- og røykeslutt.

I tillegg har mange egne tilbud til barn og unge, søvnkurs, kurs i depresjonsmestring, mestring av belastning og samtaler om alkoholvaner.

En typisk arbeidsuke på Frisklivssentralen

Heidrun Holdhus forteller om en aktiv og variert arbeidsuke for fysioterapeutene på Bjerke frisklivssentral – så vel inne som ute. Slik kan en uke se ut:

Mandag: Først ute og går tur med deltakerne, resten av dagen har vi individuelle helsesamtaler.

Tirsdag: Kurs, enten i kosthold, røykestopp eller mestring av depresjon i tillegg til gruppetrening for gravide eller kvinner i barsel.

Onsdag: Individuell treningsveiledning for deltakere som ønsker å benytte seg av egentreningstilbudet.

Torsdag: Gruppetrening med stepp og styrke samt gruppetilbud for barn og deres familier eller undervisning i kosthold ute på barneskoler.

Fredag: Møter og individuelle samtaler med deltakerne. Veiledning eller foredragsvirksomhet ut mot barnehager, helsestasjon, NAV og for seniorer i bydelen.

Et viktig bidra til folkehelsen

Frisklivssentralen er et viktig tilbud til personer som har økt risiko for, eller allerede har sykdommer eller utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse.

– Sykdomsbildet i Norge domineres av livsstilsrelaterte sykdommer som kreft, diabetes, muskel- og skjelettlidelser, kroniske luftveissykdommer, hjerte- og karsykdommer og psykiske lidelser, sier Heidrun Holdhus.

Hun legger til at dette er sykdommer som i stor grad kan forebygges ved hjelp av tiltak som fremmer sunn helseatferd og mestring av psykiske utfordringer.

– Frisklivssentralene er et viktig bidrag for å redusere livsstilsrelaterte sykdommer og antallet for tidlig død som er følge av levevaner. Vårt mål er å stimulere til bedre helse og forebygge sykdom, sier hun.

Opprinnelig publisert på hioa.no/24_7 den 22. mars 2018.