9 av 10 får relevant jobb etter studiene

Barnehagelærerstudent sitter på huk ved siden av et barn i parkdress og peker mot noe utenfor bildet.

Undersøkelsen er gjort blant studenter innen sykepleie, grunnskole- og barnehagelærer, sosialt arbeid og ingeniørfag. Hele 92 prosent av de som avsluttet i 2016 og 2017 svarer at de har fått relevant jobb.

Dette er samme resultat som da undersøkelsen ble gjennomført i 2014.

Hele 98 prosent av sykepleierne og grunnskolelærerne svarte at de hadde fått relevant jobb ett til to år etter endte studier. For barnevernspedagogene var tallet 84 prosent.

Flere ingeniører tar master

For ingeniørene har arbeidsmarkedet derimot vært tregere de siste årene, og av de som gikk ut i 2016 og 2017, svarte 56,5 prosent at de er i fast jobb, mens seks prosent hadde midlertidig jobb. Til gjengjeld svarte hele 25 prosent av bachelorkandidatene i ingeniørfag de var i gang med en master.

Sunniva fikk jobben hun ønsket seg

Lærer Sunniva Myre Braaten (25) fikk napp allerede på den første jobben hun søkte. Faktisk hadde alle medstudentene som gikk ut våren 2018 sikret seg jobb i god tid før sommerferien.

Ved påsketider siste året på Grunnskolelærer 1-7 så Sunniva en stilling hun fikk lyst på, som kontaktlærer  for en tredjeklasse på Skjønhaug skole på Lindeberg. Hun ble kalt inn med en gang hun søkte – og fikk også raskt et jobbtilbud. Hun slo til.

– Jeg var klar for å begynne å jobbe med en gang etter bacheloren, så det var deilig å vite at jeg hadde jobb og inntekt etter ferien. Da kunne konsentrere meg om de avsluttende eksamenene og planlegge sommeren, forteller hun.

Attraktiv som nyutdannet lærer

Sunniva forteller at det er stor etterspørsel etter lærere. Selv var hun opptatt av å få jobb på en skole ikke alt for langt fra der hun bor, men så også etter en arbeidsplass med verdier og rutiner hun kunne identifisere seg med.

– Skolene begynner å legge ut ledige stillinger ganske tidlig, allerede i januar og februar, og det dukker opp nye stillinger helt frem til skolestart. Det er stor etterspørsel etter nyutdannede lærere, man kan  nesten velge og vrake, og alle jeg gikk sammen med hadde fått jobb lenge før sommerferien, forteller hun.

Tett på arbeidslivet

Den tette bindingen OsloMet har til arbeidslivet bidrar også til at mange raskt får en jobb de er utdannet til. For gjennom prosjekter og praksisperioder får studentene relevant erfaring som de kan vise til når de skal søke jobb.

Økt samhandling med arbeidslivet er et av satsingsområdene til OsloMet, som nå ser på hvordan universitetet i sterkere grad kan integrere studentenes erfaringer fra praksisopphold.