En ny forståelse av verden

Bachelor i Utviklingsstudier har feltarbeid allerede det første året. For Oda Stey ble feltarbeidet i Tanzania starten på et langsiktig engasjement for bistand og global rettferdighet. Til jul kom hun hjem fra en spennende praktikantstilling ved ambassaden i Maputo, Mosambik.

– I søknaden til ambassaden kom det fram at jeg hadde erfaring fra regionen. Det ble jeg senere gjort oppmerksom på at var avgjørende for at jeg fikk stillingen, sier Oda. - I tillegg til erfaring fra regionen ble relevant studie, språkferdigheter og frivillig engasjement vektlagt.  

Stort engasjement

Oda har et stort personlig engasjement for utviklingsspørsmål.
– Gjennom Utviklingsstudier var jeg på utveksling i Argentina og Mexico. I Mexico var jeg frivillig ved Casa Monarca som er en hjelpesentral for flyktninger, spesielt fra Guatemala, Honduras og El Salvador. Det ble en utrolig meningsfull erfaring å ta med seg videre, forteller Oda.

Etter å ha vært på utveksling i Latin-Amerika ble hun aktiv i Latin-Amerika-gruppene her hjemme i Norge. Oda har også vært aktiv i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH).
– Vervet i SAIH har gitt verdifull kunnskap om akademisk frihet og hvordan best kommunisere vårt bilde av land i sør. Det har også gitt meg viktig kunnskap om bistandshistorie, noe som kom godt med i arbeidet ved ambassaden i Maputo, hvor de forvalter flere store bistandsprosjekter. 

Verdens beste nyheter

SAIH, Spire, Changemaker og en rekke andre norske organisasjoner og bedrifter samarbeider om informasjonskampanjen Verdens Beste Nyheter. Kampanjen formidler nyheter, analyser og historier om framskritt og positive resultater fra utviklingsland og Oda har bidratt med saker. 

– Selv om kampanjen belyser utfordringer, er den ment å nyansere det skjeve nyhetsbildet mange nordmenn får av land i sør. Det har vært både lærerikt og viktig å bidra til nettopp det.

Oda forteller at studiet absolutt har vært medvirkende til at hun tar på seg slike verv og oppgaver.
– Gjennom studiet kommer man i kontakt med spennende sivilsamfunnsorganisasjoner og man opparbeider seg naturlig nok kunnskap om verden. Det gjør at man får lyst til å engasjere seg for forandring.

En dag på ambassaden

En arbeidsdag ved ambassaden i Maputo kunne være utrolig variert. Det gjaldt å oppdatere seg på nyhetsbildet daglig, delta på seminarer i regi av ulike FN-organisasjoner, bistå i forvaltningsgjennomgang av bistandsprosjekter og delta i valgobservasjon i Mosambik.

Oda var også ansvarlig for å oppdatere ambassadens kanaler i sosiale medier. – Hvis ambassaden skrev under på et nytt samarbeid for eksempel, så tok jeg bilder og delte informasjon om samarbeidet.

Fikk se studiet i praksis

Norge har vært en viktig bidragsyter til blant annet FNs utviklingsprogram etter syklonen Idai rammet Mosambik i mars 2019.
– Sammen med representanter fra andre donorland fikk jeg reise til Beira i regi av Internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne , hvor syklonen forårsaket store skader rammet og tok livet av flere hundre mennesker.

– Det var inspirerende å se at kvinnene i mange av landsbyene hadde fått en styrket posisjon og en viktig rolle i gjennomoppbyggingen etter syklonen. Jeg fikk virkelig sett studiet mitt i praksis på nært hold, forteller Oda. 

Begynner å forstå hva som rører seg under overflaten

For tiden grubler Oda på framtidige jobbmuligheter, men forteller at oppholdet i Maputo har gitt mersmak. 
– Det er en utrolig spennende hverdag og man blir kjent med nye kulturer på en måte man ikke gjør når man reiser på ferie et sted. Man begynner etter hvert å forstå hva som rører seg under overflaten rett og slett.

Hva kan du si om miljøet på Utviklingsstudier?
– Det som er det mest kjennetegnende ved studiemiljøet er engasjementet til studentene. Linjeforeningen ved Utviklingsstudier arrangerer for eksempel møter med innledninger fra både forelesere fra instituttet, men også fra sivilsamfunnsorganisasjoner. 

Hvis du er en av de som lurer på om de skal søke på Utviklingsstudier så er anbefalingen fra Oda klar. 
– Løp og søk. Studiet lærer deg ikke bare om global økonomi og norsk bistandshistorie, men det lærer deg å ha et kritisk blikk på norsk utviklingspolitikk og norske investeringer i utlandet. Det er et krevende studium, men det er verdt å studere Utviklingsstudier for du får rett og slett en ny forståelse av verden.

Fakta om Bachelor i utviklingsstudier

Gjennom utviklingsstudiene lærer du om verden ved å gjøre dine egne erfaringer og ved å reflektere over disse. Studiet gir en tverrfaglig innføring i Nord/Sør-forholdet og utviklingslandenes situasjon. Du får lære hva forskningen sier om utviklingsspørsmål og Nord/Sør-forhold, samtidig som du får innsikt i politikk og samfunnsforhold som ligger bak. 

Sentralt i studiet er fem uker feltarbeid i et land i en annen del av verden. Studentene reiser i grupper på tre til fem som gjennomfører feltarbeidet og skriver oppgave sammen.  

I det siste semesteret kan du søke om praksisplass hos en vertsorganisasjon innen utviklingsindustrien. Denne hospiteringen går over 10 uker, og det er begrenset antall plasser. Du kan ta utveksling i 4. og/eller 5. semester. 

Hva du kan jobbe som vil avhenge av spesialiseringer innen utviklingsstudier og eventuelle kombinasjoner med andre studier. 

Kontakt

Laster inn ...