Tar den nye masteren for byggingeniører

Jon og Sigbjørn lener seg henslengt mot et gelender i aulaen i P52.

– Jeg følte meg ikke ferdig med å studere, jeg ville rett og slett lære mer. Og det var perfekt for meg at jeg kunne ta masteren i Oslo, sier Sigbjørn Tveit fra Voss, som gikk direkte videre fra byggingeniørstudiet (bachelor) til master i bygg- og konstruksjonsteknikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. 

I løpet av den første høsten er han blitt kjent med flere nye medstudenter, blant dem Jon Haugvaldstad Vik, som har en bachelor fra Universitetet i Stavanger.

– Jeg trivdes godt i Stavanger, men nå var det på tide å komme seg ut og oppdage andre steder, mener Jon.

20 studenter med ulik bakgrunn

Det første masterkullet består av rundt 20 studenter, blant dem har flere noen års praksis fra kjente selskaper som Skanska, Norconsult, Sweco, Aker Solutions og Statnett. Andre kommer som Jon og Sigbjørn rett fra bachelorstudiet.

Til sammen danner klassen en fin gruppe som bidrar til hverandres læring og utvikling gjennom å utveksle erfaringer. 

Studentene får også være med å forme et helt nytt studium, som tidligere ikke er blitt tilbudt i Oslo.

– Vi opplever at skolen universitetet er lydhør for våre tilbakemeldinger, og tar innspill med seg videre for å gjøre studiet enda bedre både for oss og for kommende studenter, sier Jon.

– Jeg synes vi har gode forelesere, som har ambisjoner på våre vegne. De ønsker virkelig at vi skal lære noe, tilføyer Sigbjørn.

De synes begge at det er en stor fordel å gå i en liten klasse der det er lett å komme i kontakt både med forelesere og medstudenter.

To spesialiseringer

På masterstudiet kan studentene velge å spesialisere seg enten i byggteknikk eller konstruksjonsteknikk. 

Konstruksjonsteknikk dreier seg om analyse, beregning og utforming av lastbærende konstruksjoner og konstruksjonssystemer.

Byggteknikk dreier seg om analyse, beregning og utforming av selve bygningskroppen med fasader og klimaskjerm.

Både Jon og Sigbjørn kommer til å velge konstruksjonsteknikk fra 3. semester, og ser for seg en fremtidig jobb i et firma for rådgivende ingeniører.

Jon og Sigbjørn står i en trapp og smiler til kameraet.

Først ute: Jon Haugvaldstad Vik fra Stavanger og Sigbjørn Tveit fra Voss er begge i det første kullet av masterstudenter i bygg- og konstruksjonsteknikk ved OsloMet.

– Tidligere var byggebransjen mer erfaringsbasert. Nå finnes det mange flere hjelpemidler i form av dataprogrammer for utregning av laster for eksempel. Det betyr at du kan regne ut hvordan et bygg skal konstrueres, uten at noen har prøvd akkurat det samme tidligere. Og da spiller ingeniører en stadig viktigere rolle, sier Jon.

Studiet handler mye om betong, som er det mest brukte byggematerialet i dag. Sigbjørn har ved siden av studiet fått seg en relevant jobb innen testing av betong.

 

Master i bygg- og konstruksjonsteknikk (sivilingeniør)

Master studiet går over to år på heltid.

Undervisningsspråket er engelsk.

Studiet retter seg mot deg som har minimum 3-årig bachelorutdanning i ingeniørfagene bygg og konstruksjoner, maskin- eller marinekonstruksjoner, og som har gode kunnskaper i mekanikk og konstruksjonsteknikk.

Masteren gir en solid faglig påbygging i fagområdene byggteknikk og konstruksjonsteknikk. Du kan velge å spesialisere deg i ett av fagområdene.

Går i dybden på faget

Mens bachelorstudiet var mer praktisk rettet mot arbeidshverdagen til en byggingeniør, går masterstudiet mer i dybden av  fagområdene. Du skal ikke bare lære hvordan du skal jobbe, men forstå konseptene og bakgrunnen for bygg og konstruksjoner.

– Masteren gir en dypere faglig innsikt, og jeg tror det vil gjøre meg til en bedre ingeniør, sier Sigbjørn.

Det er imidlertid viktig å være motivert for å komme seg gjennom et faglig krevende – og interessant studium.

– Det er vesentlig mer jobb på master enn på bachelorstudiet, sier Jon.

Studiested med nærhet til bransjen

Godt i gang med masterstudiet er verken Jon eller Sigbjørn i tvil om at de har valgt riktig utdanningsretning – eller studiested.

– Det er veldig praktisk at skolen universitetet ligger så sentralt, og Oslo er en kjekk by å bo i, sier Sigbjørn.

De opplever også at foreleserne deres har gode kontakter inn mot byggebransjen, og de ser frem til masteroppgaven da de skal løse en utfordring i samarbeid med et firma i bransjen.

Det er heller ingen tvil om at mange av de mest spennende prosjektene i byggebransjen akkurat nå bygges i Oslo. Det å være med å forme hovedstaden i fremtiden er noe som krever inngående kunnskap om nettopp bygg- og konstruksjonsteknikk.

  

Relaterte saker

Tre studenter sitter sammen og jobber rundt en laptop. De smiler.
Master eller ikke master?

Er master det neste for deg? Finn ut hva en master kan bety for deg og karrieren din.