Studere til siviløkonom i Oslo?

Auditorium med studenter på forelesning

Handelshøyskolen ved OsloMet, på engelsk Oslo Business School, har de siste årene utdannet siviløkonomer i økonomi og administrasjon.

– Vi har en fantastisk beliggenhet midt i Oslo, og vi har de siste årene hatt vekst i både studietilbud og antall studenter. Vi har mye forskningsbasert undervisning, og de siste årene har vi rekruttert flere aktive forskere til fagstaben, forteller Torunn Drage Roti, som foreleser i fagene finansregnskap med IKT og økonomistyring på økonomi og administrasjon for bachelorstudentene, og i innføring i økonomi for studentene på kulturledelse. I tillegg er hun koordinator for økonomi og administrasjon på bachelornivå.

Handelshøyskolen ved OsloMet

Handelshøyskolen er et institutt under Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet

Instituttet tilbyr bachelorstudier i økonomi og administrasjon, Facility Management og regnskap og revisjon, masterstudium i økonomi og administrasjon/siviløkonom, samt årsstudier i økonomi og ledelse og kulturledelse.

Dyktige forelesere

Digitale læringsformer er et satsingsområde for Handelshøyskolen. Torunn Drage Roti bruker gjerne den spillbaserte læringsplattformen Kahoot! i undervisningen.

– Jeg er opptatt av at studentene skal være muntlig aktive i forelesningene, men det er ikke alle som tør å rekke opp hånda i en sal med 200 studenter. Via Kahoot! kan jeg stille spørsmål som de svarer på via telefon eller datamaskin, og slik kan jeg sjekke hva de har fått med seg, og repetere det som er uklart. Det skaper interaktivitet med alle, og studentene blir veldig engasjerte, forteller hun. Også dataspill brukes i undervisningen, blant annet i markedsføringsfaget.

Gode utvekslingsmuligheter

– Vi har et godt internasjonaliseringsprogram, og samarbeider med en rekke skoler i utlandet, sier hun.

Studentene ved Handelshøyskolen trives godt, og jobbutsiktene er lyse.

– Enhver bedrift trenger økonomer, og mulighetene til å få jobb er gode etter endt studium her. Vi har dyktige studenter som blant annet hevder seg godt i NM i økonomi, sier Torunn Drage Roti.

Denne saken ble opprinnelig publisert på Hioa.no/24_7 21.02.2017. Innholdet er blitt endret for å gjenspeile navneendringen fra HiOA til OsloMet.