Skoleledere blir aldri ferdig utlært

Skolebygg av murstein. I forgrunn skolegården med lekestativer.

Som skoleleder blir man aldri helt ferdig utlært. Anita Gundrosen har tidligere tatt Rektorutdanningen (Nasjonal rektorutdanning) ved OsloMet. Nå har hun også fullført videreutdanningen for skoleledere i Ledelse av lærings- og læreplanarbeid.

Gundrosen jobber til daglig som rektor ved Gimle skole i Halden.

- Etter at jeg tok Rektorutdanningen og Ledelse av lærings- og læreplanarbeid, har jeg blitt både tydeligere og tryggere i jobben. Jeg tror det skyldes at jeg har fått en dypere faglig forankring og forståelse. Det er en god ting i møte med lærere og miljøarbeidere på skolen.

Anita Gundrosen avbildet mot vegg med grått trepanel.

- Gjennom rektorutdanningen ble jeg gradvis mer bevisst på å bytte ut egne råd med oppfølgingsspørsmål, slik at medarbeiderne selv kan finne de riktige svarene, Anita Gundrosen. Foto: Privat Anita Gundrosen

Som leder må man ta mange valg i en hektisk hverdag. Gjennom studiene om Utdanningsledelse ved OsloMet har Anita styrket sin kompetanse på elevsentrert ledelse. 
–  Jeg har som mål at elevene skal stå igjen som vinnere av de beslutningene og veivalgene som foretas. Til syvende og sist handler skoleledelse om å gjøre det som er best for elevene. 

Skreddersydd

Prosjektoppgaven på studiet skulle ta utgangspunkt i et eget skoleutviklingsprosjekt. Det forteller Anita at var lærerikt og relevant. 
– I veiledningen vi fikk underveis så vi nærmere på egnede metoder og gode tiltak til selve prosjektet. Det har gitt meg interesse for å jobbe videre med andre skoleutviklingsprosjekt. Jeg har rett og slett blitt mer utviklingsorientert.

Anita skryter av lærerne på studiet som opptatt av å skape relasjon som grunnlag for faglig utvikling. 
– Det at lærerne var «tett på» opplevdes nyttig og verdifullt. De er genuint interessert i å skreddersy en utdanning som er til det beste for studentene. 

Praksisnær utdanning

Studier ved OsloMet ga mersmak.

- Det som var avgjørende for at jeg ønsket å ta ytterligere videreutdanning ved OsloMet var at jeg hadde erfaring med at utdanningen var så praksisnær.

Skole-Norge står ovenfor fornyelse av læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring og da var dette en aktuell videreutdanning. Anita forteller at noe av det viktigste hun har lært på studiet så langt er å bruke nok tid på lokalt læreplanarbeid.

- Det er avgjørende at skolens personale får en omforent forståelse og oppfatning av det som står i læreplanene. Det har stor betydning for kvalitet på undervisningen og dermed også utbyttet elevene sitter igjen med. 

Allerede har hun dratt nytte av etterutdanningen i Ledelse av Lærings- og læreplanarbeid i jobben som rektor.

- Jeg bruker mye av det vi lærer sammen med eget personale og jeg har delt pedagogiske opplegg med flere skolelederkollegier. Det å dele refleksjoner og pedagogiske opplegg, bidrar selvsagt også til læring for meg. Det er noe av det som gjør studiet så relevant og nyttig.

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 27.01.20 | Ida Viksveen Larsen