Slik takler du hjemmeeksamen

Fire mennesker rundt et bord. Til høyre i bildet er Ingunn Nilsen som prater til de andre tre menneskene rundt bordet.

Eksamenstiden er i full sving, og det betyr at en rekke studenter skal bryne seg på hjemmeeksamen. 

Husk at du kan få hjelp av skrivementorer ved Studieverkstedet på OsloMet til hjemmeeksamen.

Ti råd om hjemmeeksamen

Ingunn Nilsen ved Studieverkstedet har ti gode råd for hjemmeeksamen:

  1. I forkant av hjemmeeksamen er det lurt å skaffe seg en oversikt over pensum. Bruk emneplanen som en sjekkliste. Lag tankekart eller punktvise lister.
  2. Bruk tid på å lese oppgaven. Se etter verbene. Verbene forteller deg hva du skal gjøre: skal du gjøre rede for, beskrive eller drøfte?
  3. Deretter bør du komme raskt i gang med å skrive. Få ideene ned.
  4. Disponer oppgaven. Hvor mye tid og hvor mange ord på hver del? Sjekk at du svarer på alle delene av eksamen. 
  5. Det stilles strengere krav til kildehenvisning på en hjemmeeksamen enn en skoleeksamen. Sjekk referansene. Husk at du kan få veiledning på biblioteket ved OsloMet om hvordan sitere.
  6. Still hele tiden spørsmål til din egen tekst. Er det du skriver relevant?
  7. Fokuser – prioriter og begrens!
  8. Språket bør være oversiktlig og presist. Det du skriver skal ikke kunne misforstås. Ta med relevant teori og argumentasjon.
  9. Les det du skriver høyt for deg selv. Du ser både språklige og faglige feil lettere da.
  10. Sett av god tid til å gå gjennom teksten til slutt.

Facebook-gruppe

Studieverkstedet har en Facebook-gruppe om oppgaveskriving og studieteknikk

Der er det mulig å stille spørsmål og dele gode ideer. I tillegg legger Studieverkstedet ut informasjon om kurs og veiledning, nyttige skrivetips og lenker.