En tech.phil for alle

Portrett  Alva Larenas Storli

Sykepleiestudent Alva Larenas Storli ønsker mer teknologikunnskap inn i profesjonsutdanningene velkommen.

– Skal du lykkes i fremtidens arbeidsliv, trenger du grunnleggende forståelse av vår digitale verden og hvordan teknologi påvirker livene våre og måten vi arbeider på. Dette gjelder like mye for lærere og sykepleiere som for ingeniører, sier prorektor for utdanning ved OsloMet, Nina Waaler.

Dette er bakgrunnen for at OsloMet har opprettet emnet Technology and society. Tanken er å skape et nytt forberedende emne, en slags «tech.phil», som skal bidra til flere studenter går inn i arbeidslivet med en grunnleggende forståelse for teknologi. Kurset startet som en pilot på sommerskolen 2018 og skal fra 2019 undervises tre ganger i året.

– Sosiale medier, digital styring og e-helse er alle eksempler på hvordan teknologi har ført til dyptgripende endringer i hverdagen de siste tiårene. En forståelse av fordelene og begrensningene i teknologi er viktig for alle yrker, uavhengig av fagområde eller spesialisering, fremhever Laurence Habib. Hun er leder for institutt for informasjonsteknologi ved OsloMet og har ansvar for det nye kurset.

Emnet skal dekke alt fra teknologidesign til prinsipper for programvareutvikling og juridiske spørsmål knyttet til digitalisering.

Vil lære mer om teknologi

Både sykepleierstudent Alva Larenas Storli og lærerstudent Mari Michelsen er svært positive til det nye tilbudet. Begge mener det vil være relevant for mange av profesjonsretningene ved universitetet.

– Det er utrolig viktig å bruke tid på å forberede seg på det som kommer, ikke bare det som har vært, fremhever Storli.

– Det er så mye ny teknologi på vei inn i helsefag og hele helsesystemet i Norge. Faren er at mye av dette skjer over hodet på pasienter og helsepersonell. Vi må sette oss inn i dette selv og være med på å utvikle fremtidens løsninger til beste for alle, sier hun.

Tidligere har hun tatt kurset Universal Design of New Emerging Interfaces på OsloMets sommerskole. IT-fag ga mersmak, men hun skulle gjerne også sett enda mer samarbeid mellom teknologifag og andre fag i utdanningene.

– På sykepleie samarbeider vi allerede med fysioterapistudentene om arbeidsstillinger i forbindelse med stell og forflytning av pasienter i seng for å unngå arbeidsskader og med bioingeniørstudentene om blodprøvetaking. Vi kunne gjerne hatt tilsvarende samarbeid med teknologifagstudentene. For eksempel kan innovation camps vært en god måte å få til samarbeidsprosjekter på tvers av fakultetene mellom sykepleie- og ingeniørstudenter.

Også lærerstudent Mari Michelsen vil gjerne lære enda mer om teknologi.

– På lærerstudiet har vi vært innom ulike programmer som kan være relevante, for eksempel iMovie, men det er mye jeg fremdeles skulle ønske jeg kunne mer om, for eksempel basic koding, sier hun.

Denne saken ble opprinnelig publisert på hioa.no/24_7 09.01.2018. Dette er en redigert versjon der omtale av institusjonsnavnet i teksten er blitt endret til OsloMet.