Ville unngå å havne i et spor

Anne Gerd Lehn ser inn i kamera.

Lehn begynte på Barn, medier og bibliotek i januar 2019, et studium som gikk over to semestre. Høsten 2019, samtidig med innspurten til denne videreutdanningen startet hun på Lederutviklingsprogram for bibliotekledere for Troms og Finnmark fylkeskommune.

– Jeg har mer enn én stilling til vanlig, så jeg har ikke akkurat fritidsproblemer, sier Lehn. 

Lehn jobber til vanlig i Troms og Finnmark fylkeskommune som leder for Bok- og kulturbussen i Sør-Troms.

Nettstudent

Lehn har studert mye tidligere og har både førskolelærerutdanning og master i dokumentasjonsvitenskap. 

– Dette er første gangen jeg studerer over nett. Tidligere har jeg både flyttet og pendlet, sier Lehn som til vanlig er bosatt i Harstad. 

– I sør tror man jo ikke helt på hvor store avstander vi har i nord, så det blir enklere over nett.  

Hun er også fornøyd med hvordan undervisningen over nett har blitt løst. 

– Undervisningsvideoene og undervisningsopplegget i emnet Ledelse og styringsgrunnlag (i lederutviklingsprogrammet for bibliotekledere) var særlig gode. Her fikk vi tid til å snakke om teorien og omsette den til konkrete eksempler i vår hverdag. 

Våren 2020 ble Teams tatt i bruk. Da ble også samhandlingen mellom studentene bedre. 

– Kollokviearbeidet og samarbeidet for hele gruppen ble bedre. Siden vi hadde møttes før i biblioteksjefmøter kjente vi hverandre i forkant. Det er en klar fordel når en skal studere på nett, sier Lehn. 

Holdt på å slutte

Lehn mistet motivasjonen midtveis da hun hadde mye på jobb og studiene samtidig, men fant igjen pågangsmotet. 

– Da jeg strøk på Barn, medier og bibliotek høsten 2019 og måtte levere på nytt, arrangerte jeg også en festival. Jeg mistet litt motivasjonen, sier hun. 

Medstudentene og læreren var avgjørende for at hun fortsatte. 

– Jeg er trygg på mine medstudenter, og vi har et godt digitalt verktøy for samhandling. Læreren ga meg også litt slakk på innleveringen våren 2020. Da ble det enkelt å fortsette med studiene, sier Lehn.

Våren 2020 gikk det bedre adskillig bedre og toppkarakter ble innkassert. 

Utfyller hverandre

Lehn startet med Barn, medier og bibliotek og er nå på andre emne, Ledelse og styringsgrunnlag, i Lederutviklingsprogrammet for bibliotekledere som School of Management har utviklet sammen med Troms og Finnmark fylkeskommune. 

– Studiene har to forskjellige perspektiver: Barn, medier og bibliotek handler om den konkrete jobben du gjør, og Lederutviklingsprogrammet for bibliotekledere handler om å se jobben i et større perspektiv. 

I begge studiene har Lehn fått bruk for praksiserfaringen sin.

Jeg tror alle har merket hvor nyttig det har vært å ha noen å «spille ball med» – Anne Gerd Lehn

 

– I Barn, medier og bibliotek hadde vi en selvvalgt oppgave som handlet om bibliotekbussen jeg jobber med. Jeg skrev om innredningen og hvorfor vi bygde den slik. Jeg var med å tegne denne bussen, og vi la veldig mye vekt på formidling. 

I lederutviklingsprogrammet for bibliotekledere brukte hun sine erfaringer med sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommune. 

– I Ledelse og styringsgrunnlag, som er andre emne, skrev jeg om sammenslåingen av Troms og Finnmark. Min jobb tilhørte verken bibliotekseksjonen eller kulturseksjonen, så jeg havnet i et vakuum. Jeg fikk reflektert en del over denne prosessen, sier Lehn.

Hvorfor valgte du videreutdanning? 

– Jeg har hatt lyst til å studere videre fordi det kan være litt lett å havne i et spor. Spesielt når du ikke har så nære samarbeidspartnere som du har på større bibliotek.

Lehn tror heller ikke hun kommer til å miste kontakten med medstudentene sine.

– Jeg tror vi kommer til å holde kontakten litt videre etter studiet. Jeg tror alle har merket hvor nyttig det har vært å ha noen å «spille ball med», sier hun. 

Hva gjør du videre nå? 

– Dette halvåret er det prosjektarbeid i lederutviklingsprogrammet. Det er veldig spennende. Det er en buss i Nord-Troms som har en kvensk turné og den jobber vi med som et prosjekt. Denne bussen er et interkommunalt samarbeid. 

Videreutdanninger i bibliotek