Studenter arbeider i grupper

Faglærer i design, kunst og håndverk

Bachelor

Ønsker du å være aktiv, kreativ og jobbe med barn og unge? Som faglærer i design, kunst og håndverk får du en spennende og variert jobb hvor ingen dager er like. Du får sjansen til å inspirere og veilede neste generasjon til å uttrykke seg selv kreativt.

 • Studiestart

  Mer informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du ved å søke opp ditt studium på studentsidene våre (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: alle kvalifiserte
  • Kvote for førstegangsvitnemål: alle kvalifiserte

  Opptakskrav

  Spesielle opptakskrav:

  • Minst snittkarakter 3 i norsk (hovedmål, sidemål, muntlig) og matematikk.
  • Minst 35 skolepoeng.

  Det er ikke mulig å søke opptak til studiet på grunnlag av realkompetanse (samordnaopptak.no).

 • Slik søker du

  Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Søknadsfrist 

  • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

  Søk med studiekode

  215 150

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

   

 • Hva lærer du?

  Du vil utvikle pedagogiske ferdigheter og praktiske evner med bærekraftige og estetiske perspektiv. Du vil lære å jobbe med ulike materialer, redskaper, teknikker og digitale verktøy.

  Du vil lære å planlegge og gjennomføre undervisning fra grunnskole til videregående opplæring. Du vil også få kompetanse i kulturarbeid utenfor skoleverket. Institutt for estetiske fag har flotte verksteder du vil få tilgang til.

  Noen av det du kan jobbe med på dette studiet:

  • Tegning
  • Maling
  • Grafikk
  • Tekstil
  • Tekstiltrykk
  • Broderi
  • Tre
  • Metall
  • Gips
  • Keramikk
  • Digitale medier
  • Arkitektur
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Dette studiet er prosjekt- og samarbeidsbasert. Du vil ofte jobbe sammen med andre studenter og kanskje med noen utenfra universitetet.

  Studentenes skapende arbeid – det du skal lage – er viktig i studiet. Du vil få god og tett oppfølging i et sammensveiset miljø hvor man blir fort kjent.

  Noen av undervisningsformene er:

  • Forelesninger
  • Seminarer
  • Individuelt studium
  • Gruppearbeid
  • Verkstedarbeid
  • Prosjektarbeid
  • Presentasjoner
  • Ekskursjoner
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester

  2. studieår

  1. semester
  2. semester

  3. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  Faglærerutdanningen kvalifiserer for undervisning i praktiske-estetiske fag i grunnopplæringen.  

  Faglærere i design, kunst og håndverk arbeider vanligvis i grunnskole, videregående opplæring, folkehøgskole og voksenopplæring.

  Utdanningen kvalifiserer også for annen faglig / pedagogisk virksomhet som for eksempel voksenopplæring og kunst- og kulturinstitusjoner. 

  For tilsetting i undervisning i grunnskolen (1.-10. klassetrinn) og videregående skole kreves det bestått faglærerutdanning (foruten allmennlærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning og og/eller høgskoleutdanning med minst 240 studiepoeng inklusive pedagogisk utdanning)  jf. forskrift om rammeplan for treårig faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag og kap. 14 i forskrift til opplæringsloven. 

  Oppnådd undervisningskompetanse vil også gjelde for undervisningsfag som er tatt i etterkant av faglærerutdanningen, under forutsetning av at man oppfyller fagkravene (jf. kap. 14 i forskrift til opplæringsloven).  

  Gjennom undervisningen skal faglæreren bidra til at elevene utvikler ferdigheter, skaperglede, observasjonsevne og estetisk sans. Faglæreren mestrer forskjellige materialer, teknikker og arbeidsmåter og bidrar til at elevene utvikler tillit til egne evner og muligheter.

  En fullført bachelor i faglærerutdanning i design, kunst og håndverk vil kunne kvalifisere for opptak til ulike masterutdanninger som f.eks. innen fagdidaktikk, skoleledelse eller rådgivning.  

 • Praksisplass

  Du vil ha tilsammen 70 dager spennende praksis fordelt på de tre studieårene.

  Studentene deles inn i grupper på 2,3 eller 5 studenter som skal samarbeide for å løse forskjellige oppgaver underveis i praksisen.

  Praksisgruppen vil være en ressurs for deg når du har ansvar for egne undervisningsøkter.

  Noen av praksisplassene kan være:

  • Grunnskole
  • Videregående skole
  • Gallerier
  • Museer
  • Spesialskoler
  • Vernede bedrifter
  • Aktivitetssenter

  Les mer om praksis for faglærerutdanningen her.

 • Utveksling

  Du kan reise på utveksling i det femte semesteret. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen, og reis ut!

  Du kan blant annet ta utveksling her:

  • Danmark
  • Italia
  • Nederland
  • Spania
  • Australia
  • Brasil
  • Kina
  • USA

  Se flere utvekslingssteder og les mer her.

 • Videre studiemuligheter

 • Spesielle hensyn

Studenthistorier

Viktoria viser frem skisser av sykkelhotellet hun har utviklet.
Lærer

Lær kreativitet – bli kreativ faglærer

Viktoria Rydland Gaare har alltid vurdert å bli lærer, men hun fant aldri sin "greie".

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema