3D Digital design og produktutvikling

Videreutdanning

I en globalisert mote- og tekstilindustri er digital kompetanse en viktig faktor for å utvikle nye bærekraftige og konkurransedyktige løsninger. 3D-simuleringsverktøy gir en virkelighetsnær gjengivelse av produktet og forenkler kommunikasjonen av ideer.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse/realkompetanse

  Anbefalt forkunnskaper: Grunnleggende erfaring innen design og produktutvikling, mønsterkonstruksjon og produksjonsprosesser. Innsikt i programvaren Adobe Illustrator og erfaring med CAD eller andre 3D-programvarer.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Poenggrense ved siste opptak

  52,6

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak 
  • 10. juli: Hovedopptak 

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

  Søk med studiekode

  215 3453

  I Søknadsweb velger du alternativet «3453 VU Digital design og produktutvikling (3D) 10 sp».

 • Målgruppe

  Målgruppen for studiet er selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere fra bedrifter som ser behov for digital kompetanseheving for å gjøre seg relevant i dagens arbeidsmarked.  Primært retter studiet seg mot arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende fra yrkesområdene tekstil- og klesdesign og produktutvikling.

 • Hva lærer du?

  I en globalisert mote- og tekstilindustri er digital kompetanse en viktig faktor for å utvikle nye bærekraftige og konkurransedyktige løsninger.

  3D-simuleringsverktøy gir en virkelighetsnær gjengivelse av produktet og forenkler kommunikasjonen av ideer internt i bedriften, og eksternt ut mot fabrikker og forbrukere.

  Du vil få inngående kunnskap om hvordan programvaren CLO kan anvendes ved design- og produktutviklingsprosesser.

  Studentene vil gjennom virtuell prototyping kunne teste, eksperimentere og utvikle ferdige designuttrykk uten fysisk produksjon av produktene.

  Gjennom å arbeide parallelt med design- og konstruksjonsprosessen vil studenten tilegne seg en forståelse for hvordan 3D-teknologi kan utvikle nye arbeidsmetoder for design-, produktutvikling-, og produksjonsprosesser.

  Perioden har en praktisk og teoretisk komponent.

  Samling 1:

  • Innføring i programvaren og nye digitale forretningsmodeller
  • Gjennomgang av verktøyene og arbeid med søm, knapper, glidelåser o.l.
  • Innføring hvordan skrive refleksjonsnotat ved innlevering av arbeidskrav

  Samling 2:

  • Videre innføring i søm, design og styling
  • Redigering av mønsterdeler, gjennomgang av DXF filer, Avatar redigering og gradering

  Samling 3

  • Gjennomgang av konstruksjon, print og Teck Pack
  • Gjennomgang av CLOSET

  Samling 4:

  • Demonstrasjon av ulike praktiske øvelser
  • Veiledning av selvvalgt eksamensoppgave
  • Innføring struktur og innhold hvordan å skrive refleksjonsnotat for innlevering av eksamensbesvarelse

  Eksamen:

  • Selvvalgt eksamensoppgave med en obligatorisk praktisk og skriftlig komponent
  • Arbeidet skal være opplastet i Inspera
 • Semesteroversikt og emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

 • Undervisning

  3D Digital design og produktutvikling er et samlingsbasert deltidsstudium og er tilrettelagt for personer med fulltids-/deltids stilling.

  Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom teori, praktiske øvelser, faglige utprøvinger og refleksjon over egen prosess. Studiet omfatter fire samlinger. Mellom hver samling skal studenten arbeide selvstendig med ulike øvelser og arbeidskrav.

  Undervisningen er lagt til fredag og lørdag på dagtid. Samlingene vil gi det teoretiske grunnlaget for de nettbaserte arbeidskravene.

  Videreutdanningen er praksisnær. Studentene kan enten knytte studiets innhold mot egen arbeidsplass eller mot eksterne bedrifter.

  Studiet samarbeider med klyngeforeningen Norwegian Fashion & Textile Agenda (NFTA) om mulige bedrifts- og studentsamarbeid ved innlevering av eksamensoppgave.

  Studiet vil gi deg relevant kompetanse for et nasjonalt og internasjonalt jobbmarked.

 • Kostnader

  5000 kroner + semesteravgift (student.oslomet.no).
  Videreutdanningen gjennomføres med støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

  Se Lånekassens nettsider for informasjon om muligheter til å søke om støtte til studieavgifter (www.lanekassen.no)

  Deltagelse på kurset krever egen bærbar PC eller Mac.

  • Minimum skjermflate 14 tommer men anbefaler 15 tommer eller mer.
  • Minimum 16 GB Ram, men anbefaler 32 GB Ram eller mer.

  Mer informasjon om krav til datakapasitet (www.support.clo3d.com)

Faglig koordinator

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Send en mail til studieadministrasjonen på fakultetet.

Vil bidra til en mer bærekraftig moteindustri

– Et fantastisk videreutdanningstilbud for en sulten og trengende tekstil- og motebransje.

Skjermbilde av 3D-programmet CLO. En tegning av en dame i lang hvit kåpe ved siden av samme dame i en lang hvit pelskåpe