3D Digital design og produktutvikling

Videreutdanning

Mote- og tekstilindustrien er i radikal forandring grunnet teknologisk innovasjon, miljøutfordringer og nye digitale forretningsmodeller. Digital kompetanse er viktig for å være konkurransedyktig i en globalisert mote- og tekstilindustri. Videreutdanningstilbudet 3D Digital design og produktutvikling er et fleksibelt videreutdanningstilbud i digital kompetanse, som tilbys høsten 2020 som en pilot med støtte fra Kompetanse Norge.

 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse evt. realkompetanse.

  Anbefalt forkunnskap:
  Grunnleggende erfaring med design, -og produktutvikling og produksjonsprosesser. Innsikt i programvaren Adobe Illustrator og erfaring med CAD eller andre 3D-programvarer.

 • Målgruppe

  Målgruppen for studiet er selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere fra bedrifter som ser behov for digital kompetanseheving for å gjøre seg relevant i dagens arbeidsmarked.  Primært retter studiet seg mot arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende fra yrkesområdene tekstil, - og klesdesign, produktutvikling,

 • Slik søker du

  Du søker om opptak til studier med lokalt opptak gjennom Søknadsweb.

  Søknadsfrist 15. mai
      

 • Hva lærer du?

  Digital kompetanse er sentralt for konkurransedyktighet i en globalisert mote- og tekstilindustri. Videreutdanningstilbudet 3D Digital design og produktutvikling vektlegger digital kompetanse for å effektivisere utviklingsprosesser og optimalisere design, før produktet sendes til produksjon. Studiet er relevant for et nasjonalt og internasjonalt arbeidsmarked. 

  Ved å fullføre studiet vil studenten ha inngående kunnskap om hvordan programvaren CLO kan anvendes ved design- og produktutviklingsprosesser. Gjennom praktiske øvelser vil studentene tilegne seg innsikt i hvordan 3D-simulering gir en optimal imitasjon av designet og gjengivelse av passformen. En virkelighetsnær gjengivelse av produktet vil forenkle kommunikasjonen av ideer av produkter internt i bedriften, og eksternt ut mot fabrikker og forbrukere.

  Studiet tar opp muligheter for å effektivisere arbeidstiden tilknyttet produksjon av flattegninger og tekniske spesifikasjoner ved automatisert uthenting av data, direkte fra det tredimensjonale designet.

 • Semesteroversikt og emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

 • Undervisning

  3D Digital design og produktutvikling er et samlingsbasert deltidsstudium og er tilrettelagt for søkere med fulltids-/deltids stilling. 

  Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom praktiske øvelser, faglige utprøvinger og refleksjon over egen prosess. Studiet omfatter tre til fire samlinger. Mellom hver samling skal studenten arbeide selvstendig med ulike øvelser og arbeidskrav.

  Undervisningen er hovedsakelig lagt til torsdag ettermiddag/kveld og fredag og lørdag på dagtid. Samlingene vil gi det teoretiske grunnlaget for de nettbaserte arbeidskravene.

 • Kostnader

  Du må betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

  Høsten 2020 tilbys studiet som et gratis studium, med støtte fra Kompetanse Norge.

Faglig koordinator

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Send en mail til eik-tkd@oslomet.no