!

Det er ikke avklart når studiet settes opp neste gang. Kontakt eik-tkd@oslomet.no om du har spørsmål om dette.

3D Digital design, tekstiler og passform

Videreutdanning

Lær hvordan du kan bruke ulike digitale verktøy for å ta mer bærekraftige valg i design- og produktutviklingsprosesser. Emnet er rettet mot mote- og tekstilindustrien og er en videreføring av videreutdanningen 3D Digital design og produktutvikling.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplan, pensum og mye mer finner du på studiestartsiden for 3D Digital design, tekstiler og passform  (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede timeplan før etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  • to års yrkespraksis

  Anbefalte forkunnskaper:

  • DIGDP1000 3D Digital design og produktutvikling
  • annen relevant 3D programvare som anvendes i mote- og tekstilindustrien

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte inn.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  15. oktober.

  Når får du svar på søknaden?

  1. november

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

  Søk med studiekode

  Informasjon kommer

 • Målgruppe

  Studiet retter seg mot arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende som har forkunnskap og kompetanse fra 3D digital design og som har bakgrunn fra yrkesområdene tekstil- og klesdesign, produktutvikling, produksjonsansvarlige og mønsterkonstruktører. Andre med bakgrunn fra digitale markedsplasser kan også være aktuelle søkere.

 • Hva lærer du?

  Videreutdanningen omhandler ulike problemstillinger knyttet til å sammenkoble programvaren CLO 3D med andre digitale programvarer. Gjennom ulike øvelser vil studenten erfare hvordan det å veksle mellom ulike programvarer kan bidra til å kvalitetssikre utviklingsprosessen og sluttproduktet.

  Digitale uttestingsområder vil være digital 3D design og 2D mønsterkonstruksjon, design på personlige og kroppsskannede avatarer og digitalt tekstilbibliotek.

  I tillegg til praktiske øvelser, teori og refleksjon over egen prosess, legges det vekt på at studentene skal arbeide med reelle problemstillinger fra tekstil- og moteindustrien.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  3D Digital design, tekstiler og passform er et samlingsbasert deltidsstudium og er tilrettelagt for deg som er i fulltids-/deltidsstilling.

  Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom teori, praktiske øvelser, faglige utprøvinger og refleksjon over egen prosess. Studiet har fire samlinger. Mellom hver samling skal du arbeide selvstendig med ulike øvelser og arbeidskrav.

  Undervisningen er lagt til fredag og lørdag på dagtid. Samlingene vil gi det teoretiske grunnlaget for de nettbaserte arbeidskravene.

  Videreutdanningen er praksisnær. Du kan enten knytte studiets innhold mot egen arbeidsplass eller mot eksterne bedrifter.

  Studiet vil gi deg relevant kompetanse for et nasjonalt og internasjonalt jobbmarked innen mote- og tekstilindustrien.

 • Hva koster det?

  Ta kontakt med eik-tkd@oslomet.no 

  For arbeid med arbeidskrav og eksamensoppgave kreves det tilgang til egen bærbar/stasjonær PC eller Mac. Til samlingene anvendes datamaskinparken til OsloMet.

  Krav til egen datamaskin:

  • Minimum skjermflate 14 tommer men anbefaler 15 tommer eller mer.
  • Minimum 16 GB Ram, men anbefaler 32 GB Ram eller mer.

  Mer informasjon om krav til datakapasitet (support.clo3d.com)

Faglig koordinator

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Send en mail til studieadministrasjonen på fakultetet.