3D Digital design, tekstiler og passform

Videreutdanning

Lær hvordan du kan bruke ulike digitale verktøy for å ta mer bærekraftige valg i design- og produktutviklingsprosesser. Emnet er rettet mot mote- og tekstilindustrien og er en videreføring av videreutdanningen 3D Digital design og produktutvikling.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav: Generell studiekompetanse/realkompetanse

  Anbefalt forkunnskap: DIGDP1000 3D Digital design og produktutvikling, eller annen relevant 3D programvare som anvendes i mote- og tekstilindustrien.

 • Slik søker du

  Søknadsfrist 15. oktober. Søknadsweb åpner 1. september.

  Slik søker du opptak til masterstudier og videreutdanninger.

  Studiet settes i gang med forutsetning om nok deltakere.

 • Målgruppe

  Studiet retter seg mot arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende som har forkunnskap og kompetanse fra 3D digital design og som har bakgrunn fra yrkesområdene tekstil- og klesdesign, produktutvikling, produksjonsansvarlige og mønsterkonstruktører. Andre med bakgrunn fra digitale markedsplasser kan også være aktuelle søkere.

 • Hva lærer du?

  Videreutdanningen omhandler ulike problemstillinger knyttet til å sammenkoble programvaren CLO 3D med andre digitale programvarer. Gjennom ulike øvelser vil studenten erfare hvordan det å veksle mellom ulike programvarer kan bidra til å kvalitetssikre utviklingsprosessen og sluttproduktet.

  Digitale uttestingsområder vil være digital 3D design og 2D mønsterkonstruksjon, design på personlige og kroppsskannede avatarer og digitalt tekstilbibliotek.

  I tillegg til praktiske øvelser, teori og refleksjon over egen prosess, legges det vekt på at studentene skal arbeide med reelle problemstillinger fra tekstil- og moteindustrien.

 • Undervisning

  3D Digital design, tekstiler og passform er et samlingsbasert deltidsstudium som er tilrettelagt for personer med fulltids-/deltidsstilling.

  Mellom samlingene skal studenten arbeide med ulike øvelser og arbeidskrav. Samlingene vil gi det teoretiske grunnlaget for de nettbaserte arbeidskravene.

  Videreutdanningen er praksisnær. Studentene kan enten knytte studiets innhold mot egen arbeidsplass eller mot eksterne bedrifter.

  Studiet samarbeider med klyngeforeningen Norwegian Fashion & Textile Agenda (NFTA) om mulige bedrifts- og studentsamarbeid ved innlevering av eksamensoppgave.

  Studiet vil gi deg relevant kompetanse for et nasjonalt og internasjonalt jobbmarked.

 • Kostnader

  5000 kroner + semesteravgift (student.oslomet.no).

   Videreutdanningen gjennomføres med støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

  Se Lånekassens nettsider for informasjon om muligheter til å søke om støtte til studieavgifter (www.lanekassen.no).

  Deltagelse på kurset krever egen bærbar PC eller Mac.

  • Minimum skjermflate 14 tommer, men vi anbefaler 15 tommer eller mer.
  • Minimum 16 GB Ram, men vi anbefaler 32 GB Ram eller mer.

  Mer informasjon om krav til datakapasitet (www.support.clo3d.com).

Faglig koordinator

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Send en mail til studieadministrasjonen på fakultetet.