Arkitektur og rom

Videreutdanning

Arkitektur og rom skal belyse hvordan man kan bruke sine omgivelser for å utvikle en tredimensjonal forståelse og styrke bevissthet om arkitektur, rom og interiør. Fokus vil også være på å utvikle forståelse for de prosesser som ligger i utviklingen av bygninger i det offentlige rom.

 • Opptakskrav og poeng

  Bestått faglærerutdanning eller bachelorgrad innen visuelle kunstfag, design, arkitektur eller tilsvarende. Det kreves til sammen 60 studiepoeng innen disse fagene. Annen relevant utdanning tilsvarende bachelorgrad med til sammen 60 studiepoeng, innen kunstfaglige emner, kan gi grunnlag for opptak etter nærmere vurdering.

  Målgruppe for studiet er lærere i videregående opplæring, folkehøgskole og grunnskolen, samt andre som ønsker videreutdanning i estetiske fag.

  NB: Studiet settes i gang med forutsetning om nok deltakere.

  Slik søker du

 • Hva lærer du?

  Arkitektur og rom er et deltidsstudium på 15 studiepoeng. På studiet vil du lære å planlegge og utvikle idéer frem til ferdig produkt – med arbeidstegninger og modeller. Du vil også lære å bruke digitale verktøy til visualisering av ulike prosjekter innen arkitektur. I løpet av studiet vil du lære å analysere og utvikle eget undervisningsmateriell innen arkitektur og rom. Videre vil du lære om arkitektur og rom knyttet til etikk, miljø og kultur i skole og samfunn.

 • Hvordan foregår undervisningen

  Studiet er organisert i samlinger og mellomperioder over ett semester. Det er lagt opp til tre til fem samlinger med arbeid i mellomperiodene, individuelt og i grupper. Undervisningen er hovedsakelig lagt til torsdag ettermiddag/kveld og fredag og lørdag på dagtid. Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom teori, praktisk arbeid, didaktisk refleksjon og faglige utprøvinger.

 • Videre studiemuligheter

  Det tidligere studieprogrammet design, arkitektur og kommunikasjon er inndelt i fire enkeltstudier på 15 studiepoeng:

  • Arkitektur og rom
  • Design og idéutvikling
  • Digital kunst, kultur og kommunikasjon
  • Foto og grafikk

  Du søker opptak til ett enkeltstudium (15 studiepoeng) av gangen.

   

  Kostnader: Du betaler en semesteravgift hvert semester 
   

Søknadsprosess og studiested

Har du spørsmål?

Kontaktskjema