Arkitektur og rom

Videreutdanning

Arkitektur og rom skal belyse hvordan man kan bruke sine omgivelser for å utvikle en tredimensjonal forståelse og styrke bevissthet om arkitektur, rom og interiør. Fokus vil også være på å utvikle forståelse for de prosesser som ligger i utviklingen av bygninger i det offentlige rom.

 • Semesteroversikt og emneplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Kostnader

  Kostnader

  Du må betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

  Materiellavgift kommer i tillegg. Utgifter til Adobe-pakken må påregnes.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist: 15. april 2022. Studiet settes i gang med forutsetning om nok deltakere.

  Studiestart høsten 2022.

  Opptakskrav

  Bestått faglærerutdanning eller bachelorgrad i visuelle kunstfag, design, arkitektur eller tilsvarende. Det kreves til sammen 60 studiepoeng innenfor disse fagene.

  Annen relevant utdanning tilsvarende bachelorgrad med til sammen 60 studiepoeng – i kunstfaglige emner – kan gi grunnlag for opptak etter nærmere vurdering.

  Målgruppe for studiet er lærere i videregående opplæring, folkehøgskole og grunnskolen, samt andre som ønsker videreutdanning i estetiske fag.

  Slik søker du.

 • Hva lærer du?

  Arkitektur og rom er et deltidsstudium på 15 studiepoeng. På studiet vil du lære å planlegge og utvikle idéer frem til ferdig produkt – med arbeidstegninger og modeller. Du vil også lære å bruke digitale verktøy til visualisering av ulike prosjekter innen arkitektur. I løpet av studiet vil du lære å analysere og utvikle eget undervisningsmateriell innen arkitektur og rom. Videre vil du lære om arkitektur og rom knyttet til etikk, miljø og kultur i skole og samfunn.

 • Hvordan foregår undervisningen

  Studiet er organisert i samlinger og mellomperioder over ett semester. Det er lagt opp til tre til fem samlinger med arbeid i mellomperiodene, individuelt og i grupper. Undervisningen er hovedsakelig lagt til torsdag ettermiddag/kveld og fredag og lørdag på dagtid. Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom teori, praktisk arbeid, didaktisk refleksjon og faglige utprøvinger.

 • Videre studiemuligheter

  Det tidligere studieprogrammet design, arkitektur og kommunikasjon er inndelt i fire enkeltstudier på 15 studiepoeng:

  • Arkitektur og rom
  • Design og idéutvikling
  • Digital kunst, kultur og kommunikasjon
  • Foto og grafikk

  Du søker opptak til ett enkeltstudium (15 studiepoeng) av gangen.

   


   

Faglig koordinator

Laster inn ...

Har du spørsmål?

Kontaktskjema