!

Videreutdanningen er under revidering. Det er ikke avklart når emnet skal tilbys neste gang.

Arkitektur og rom

Videreutdanning

Arkitektur og rom skal belyse hvordan man kan bruke sine omgivelser for å utvikle en tredimensjonal forståelse og styrke bevissthet om arkitektur, rom og interiør. Fokus vil også være på å utvikle forståelse for de prosesser som ligger i utviklingen av bygninger i det offentlige rom.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Bestått lærerutdanning eller bachelorgrad i visuelle kunstfag, design, arkitektur eller tilsvarende. Annen relevant bachelorgrad med til sammen 60 studiepoeng innen kunstfaglige emner, kan gi grunnlag for opptak etter nærmere vurdering.

  Poengberegning og rangering

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Merk: Dette emnet inngår i studieprogrammet Videreutdanning for lærere i design kunst og håndverk (VLDKH).

  Når du søker om opptak i Søknadsweb må du derfor velge Videreutdanning for lærere i design kunst og håndverk i oversikten. Hvis du får opptak på studieprogrammet og bekrefter plassen kan du melde deg opp til emnet "arkitektur og rom" i Studentweb.

  Mer informasjon om hvordan du melder deg opp i Studentweb vil bli gitt på VLDKH sin studiestartside (student.oslomet.no)

  Les mer om søknadsprosessen her.

 • Hva lærer du?

  Arkitektur og rom er et deltidsstudium på 15 studiepoeng.

  På studiet vil du lære å planlegge og utvikle idéer frem til ferdig produkt – med arbeidstegninger og modeller. Du vil også lære å bruke digitale verktøy til visualisering av ulike prosjekter innen arkitektur.

  I løpet av studiet vil du lære å analysere og utvikle eget undervisningsmateriell innen arkitektur og rom. Videre vil du lære om arkitektur og rom knyttet til etikk, miljø og kultur i skole og samfunn.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er organisert i samlinger og mellomperioder over ett semester.

  Det er lagt opp til tre til fem samlinger med arbeid i mellomperiodene, individuelt og i grupper. Undervisningen er hovedsakelig lagt til torsdag ettermiddag/kveld og fredag og lørdag på dagtid.

  Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom teori, praktisk arbeid, didaktisk refleksjon og faglige utprøvinger.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

  Materiellavgift kommer i tillegg. Du må regne med utgifter til Adobe-pakken.

  Kompetanse for kvalitet:
  Lærere som ønsker å ta videreutdanning, kan søke om stipend eller vikarmidler via Utdanningsdirektoratet som en del av satsingen Kompetanse for kvalitet (udir.no).

  For å søke vikar- eller stipendordning fra Udir for å ta dette studiet, må du registrere søknaden din i søknadssystemet på Udir sine nettsider i perioden 1. februar – 1. mars.

  I søknadssystemet velger du «andre studietilbud». «Andre studietilbud» er ordinære videreutdanningstilbud som universiteter og høgskoler tilbyr, men som ikke står i Udirs studiekatalog. Man kan søke om å få de samme betingelsene med vikar- eller stipendordning for å ta «andre studietilbud». 

  NB! Du må i tillegg søke opptak til studiet direkte til OsloMet innen søknadsfristen som gjelder for studiet. Se informasjon lenger opp på denne nettsiden.  

 • Videre studiemuligheter

  Emnet inngår i studieprogrammet videreutdanning for lærere i design kunst og håndverk (VLDKH). Dette programmet består av flere emner som er aktuelle for lærere

  Samlinger og timeplan for de ulike emnene finner du på VLDKH sin studiestartside (student.oslomet.no)

Faglig koordinator

Laster inn ...

Har du spørsmål?

Kontaktskjema