!
Ta kontakt!

Det er ikke avklart når kurset settes opp neste gang. Kontakt oss på eik-tkd@oslomet.no dersom du er interessert i dette kurset.

Bærekraftig praksis i kunstfag

Etterutdanning

Hvordan arbeide med bærekraft i skolen?

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Påmeldingen er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig senest tre uker før kursstart. Ved senere avmelding refunderes ikke kursavgiften.

  Kurset settes i gang under forutsetning av tilstrekkelig antall påmeldte deltakere. Deltakerne vil motta informasjon per e-post 3 uker før kursstart om kurset skal settes i gang eller ikke.

   

 • Hva lærer du?

  Kurset gir en innføring i hvordan kunstnere, designere og arkitekter har aktivert idéer fra økologisk tanke til praksis i sine verk. Deltakerne vil få undervisning i bruk av strategier for utforming av produkter, samt mulighet til å produsere egne verk.

  Kunnskap om bærekraft er et høyaktuelt tema og har blitt innført både i kompetansemål og som tverrfaglig tema i læreplanene i grunn- og videregående skole. Kurset omhandler skapende prosesser og hva som skal til for å kunne arbeide bærekraftig i en estetisk kontekst. 

  Etterutdanningskurs resulterer i kursbevis som bekrefter faglig fordypning.

   

  Målgruppe: Kurset er egnet for lærere i grunn- og videregående skole samt andre interesserte. 

 • Kostnader

  Ta kontakt.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema