!

Videreutdanningen i billedterapi erstattes av master i estetiske fag, studieretning kunstterapi, fra høsten 2024. (One-Year Advance Programme in Art Therapy will be replaced by Master's Programme in Visual and Performing Arts, specialization in Art Therapy, from Autumn 2024).

Billedterapi

Videreutdanning

Billedspråket uttrykker ofte noe annet enn ord, og fungerer som et kommunikasjonsmiddel som kan gi økt innsikt og føre til nødvendig endring. Billedterapi omfatter både en forståelse av kreative uttrykk og en terapeutisk bearbeiding av disse uttrykkene.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav

  • Bestått 3-årig grunnutdanning på universitets- og høgskolenivå som lærer, sykepleier, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, fysioterapeut eller ergoterapeut (eller relevant embetseksamen/mastergrad, for eksempel cand. psykol., cand. ped., cand. spes.ped.).
  • Minimum 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet grunnutdanning. Eldre 2-årige grunnutdanninger innen nevnte fagfelt som i dag er 3-årige, kvalifiserer for opptak. Med relevant yrkespraksis menes arbeid med pasienter, klienter, elever eller brukere.
  • Billedoppgave. Søker tegner eller maler et bilde med selvvalgt motiv. Se under:

  Vurdering av billedoppgave med skriftlig refleksjon inngår i opptaksgrunnlaget. Oppgaven scannes og vedlegges søknaden elektronisk. For å få tilbud om studieplass må oppgaven være vurdert til godkjent. Billedoppgaven med skriftlig refleksjon vurderes ikke på grunnlag av tekniske tegneferdigheter.

  Oppgaven vurderes på grunnlag av følgende kriterier:

  • refleksjon over hvordan samspill og dialog med bildet under den skapende prosessen kan ha terapeutisk verdi for den som lager bildet;
  • refleksjon over tanker og følelser rundt enkeltelementer som farger, former og billeduttrykket som helhet;
  • refleksjon over hvordan valg og bruk av materialer førte til det ferdige billeduttrykket;
  • søkerens tanker om hvordan hun/han vil anvende billedterapi knyttet opp mot sin tidligere grunnutdanning.

  Søknadsfrist: Vi tar dessverre ikke opp studenter til videreutdanningsstudiet i billedterapi i 2021. Dette skyldes arbeidet med en ny master i billedterapi som har planlagt oppstart høsten 2022.

 • Slik søker du

  Søknadsfrist

  1. mars (tidlig opptak) eller 15. april. Neste opptak er våren 2021.

  OBS! Studiet settes igang med forutsetning om mange nok deltakere.

  Slik søker du masterstudier og videreutdanninger ved OsloMet.

  Tidlig opptak

  1. mars er søknadsfrist for tidlig opptak i mai for de fleste mastere, videreutdanninger og for PPU i design, kunst og håndverk og PPU i drama- og teaterkommunikasjon.

  Du kan delta i tidlig opptak hvis

  Dersom du er kvalifisert for opptak, men ikke får tilbud om studieplass i opptaket i mai, konkurrerer du videre i hovedopptaket i juli.

  1. du registrerer søknad innen 1. mars
  2. du er kvalifisert for opptak før 1. mars
  3. du har tilstrekkelig høy konkurransepoengsum
 • Hva lærer du?

  Billedspråket uttrykker ofte noe annet enn ord, og fungerer som et kommunikasjonsmiddel som kan gi økt innsikt og føre til nødvendig endring. Billedterapi omfatter både en forståelse av kreative uttrykk og en terapeutisk bearbeiding av disse uttrykkene.

  Billedterapi benyttes i dag i behandling av de fleste psykiske lidelser, i arbeid med barn og unge, aldersdemente, rusmisbrukere, fremmedspråklige, krigs- og torturofre, og i økende grad som ledd i behandling av somatiske lidelser. 

  I tillegg har billedterapi vist seg å ha verdi ved behandling av sorg og kriser og begynnende utbrenthet.

  Gjennom studiet skal studentene utvikle nødvendige kvalifikasjoner for å kunne planlegge, begrunne, lede og vurdere billedterapeutiske prosesser med ulike målgrupper. 

  Studiet gir et teoretisk og praktisk fundament for utøvelse av billedterapi, og er en videreutdanning som skal gi grunnlag for bruk av billedterapeutiske arbeidsformer som supplement i de yrkene studentene allerede er utdannet for.

  (NB: Studiet settes igang med forutsetning om mange nok deltakere.)

 • Semesteroversikt og emneplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester

  2. studieår

  3. semester
  4. semester
 • Praksis

  Billedterapipraksis inngår i studiet. Les mer om dette på studentsidene til billedterapi (student.oslomet.no).

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no)
  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

  Eventuell materiellavgift kommer i tillegg.

Administrativt ansvarlig

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Videreutdanningsstudiet i billedterapi 20 år

Videreutdanningsstudiet i billedterapi ved Institutt for estetiske fag er 20 år! Det ble feiret med stort jubileumsseminar i samarbeid med Norsk forening for billedterapi.

Portrettbilde av Astri Ziesler ved kontorpulten.