!
Ta kontakt!

Det er ikke avklart når kurset settes opp neste gang. Kontakt oss på eik-tkd@oslomet.no dersom du er interessert i dette kurset.

Design og arkitektur

Etterutdanning

Dette kurset gir deg en innføring lærerplanen til design og arkitektur i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur på videregående skole.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Påmeldingen er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig senest tre uker før kursstart. Ved senere avmelding refunderes ikke kursavgiften.

  Kurset settes i gang under forutsetning av tilstrekkelig antall påmeldte deltakere. Deltakerne vil motta informasjon per e-post tre uker før kursstart om kurset skal settes i gang eller ikke.

 • Målgruppe

  Målgruppen for kurset er hovedsakelig lærere i videregående skole som jobber innenfor utdanningsprogrammet for kunst, design og arkitektur. Kurset er også relevant for lærere i grunnskolen og andre med interesse for design og arkitektur. 

 • Hva lærer du?

  Kurset omfatter arbeid med ulike fagområder knyttet til kompetansemålene i læreplanen i design og arkitektur. Kursdeltakerne vil blant annet få innføring i og arbeide med kreativ idéutvikling, designprosess, planprosess for bygg og modellbygging, samt arbeidsformer og metoder i tråd med hvordan designere og arkitekter jobber.

  Kurset vil omhandle følgende hovedområder:

  • Design.
  • Arkitektur.
 • Design

  Å designe handler om å planlegge, eksperimentere og arbeide seg frem til et ferdig resultat. Det handler om å gi form til nye produkter eller å gi ny form til allerede eksisterende produkter. Ordet design brukes både om prosessen, faget og det ferdige produktet. Vi vil i dette kurset arbeide med designprosessen, med fokus på bl.a. brukerorientering og breddeforståelse av design. 

 • Arkitektur

  Utgangspunktet vil være arkitektur som estetisk disiplin, med gjennomgang av eksempler på samtidsarkitektur egnet som eksempelmateriale i ulike undervisningsopplegg. I tilknytning til dette vil vi se på idéutviklingsprosesser og innfallsvinkler, samt gjennomgå en generell planprosess for bygg.

  Kurset vil ha en praktisk del, hvor arbeid med modellbygging står sentralt. Vi tar utgangspunkt i et skissert undervisningsopplegg for elever, hvor estetiske problemstillinger, arkitekturhistorie, materialvalg og teknisk gjennomføring er komponenter. Vi gjennomgår ulike eksempler på metodikk som kan brukes i en idéutviklingsfase innen arkitektur, og arbeider med egen modell. Undervisningsopplegget vil på denne måten bli gjenstand for diskusjon og videreutvikling, og kunne brukes direkte i undervisningssammenheng.

  Etterutdanningskurs resulterer i kursbevis som bekrefter faglig fordypning.

 • Kostnader

  Studieavgift: Ta kontakt.

Faglig leder

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Nettskjema