Design og bærekraft i skolen

Etterutdanning

Hvordan jobbe med design og bærekraft i grunnskolen og videregående opplæring?

 • Kursdato

  25.-27. april 2019

 • Om påmelding

  Påmeldingen er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig senest tre uker før kursstart. Ved senere avmelding refunderes ikke kursavgiften.

  Kurset settes i gang under forutsetning av tilstrekkelig antall påmeldte deltakere. Deltakerne vil motta informasjon per e-post tre uker før kursstart om kurset skal settes i gang eller ikke.

 • Hva lærer du?

  Kurset omhandler hvilken rolle design spiller i samfunnsutviklingen. Deltakerne vil bli introdusert for bærekraftige designløsninger, som tar hensyn til både samfunnets og brukernes behov. Innholdet i kurset er en kombinasjon av teori og praktiske øvelser med overføringsverdi til skolen. Kurset relateres til den nye læreplanen i grunnskolen som tas i bruk i 2020, hvor bærekraftig utvikling er ett av tre tverrfaglige tema.

  Etterutdanningskurs resulterer i kursbevis som bekrefter faglig fordypning.

 • Målgruppe

  Målgruppen for kurset er lærere i grunnskole og videregående opplæring. Kurset er særlig relevant for lærere i kunst og håndverk og kunst, design og arkitektur, samt andre interesserte.

 • Kostnader

  Kursavgift: 4000 kr.

Faglig leder

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Nettskjema