!

Det er ikke avklart når emnet settes opp neste gang.

Digital 3D-modellering  i kunst og håndverk

Videreutdanning

Få kunnskap om hva digital modellering kan være i kunst- og håndverksfaget, og hvordan du som lærer kan bruke det i egen undervisning.

 • Opptakskrav og poeng

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Merk: Dette emnet inngår i studieprogrammet Videreutdanning for lærere i design kunst og håndverk (VLDKH).

  Når du søker om opptak i Søknadsweb må du derfor velge Videreutdanning for lærere i design kunst og håndverk i oversikten. Hvis du får opptak på studieprogrammet og bekrefter plassen kan du melde deg opp til emnet "digital 3D-modellering i kunst og håndverk" i Studentweb. Mer informasjon om hvordan du melder deg opp i Studentweb vil bli gitt på VLDKH sin studiestartside (student.oslomet.no).

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  15. oktober

  Når får du svar på søknaden?

  1. november

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

 • Målgruppe

  Hovedmålgruppen er lærere i grunnskolen.

  Emnet er også egnet for lærere i videregående skole og andre yrkesgrupper som har behov for kunnskap om grunnleggende digital 3D-modellering.

 • Hva lærer du?

  Emnet gir en introduksjon i bruk av ulik digital programvare for 3D-modellering og visualisering. 

  Emnet har som mål å gi en bredere forståelse for hva digital modellering kan være i kunst- og håndverksfaget og hvordan man kan bruke det i egen undervisning.

  Emnet legger vekt på fagdidaktiske problemstillinger og hvordan knytte det opp til læreplaner med utprøving og refleksjon. 

  Innhold:

  • Metoder for idéutvikling
  • Digitale verktøy for 3D-modellering og visualisering
  • Utprøving og visualisering av 3D-produkter
  • Fagdidaktisk kompetanse i digital 3D-modellering
  • Personvern og opphavsrett

  Studentene skal arbeide med å analysere, vurdere, formulere og reflektere over faglige og metodiske problemstillinger, samt lede samtaler og holde egne innlegg.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Undervisning

  Emnet gjennomføres på deltid og det er lagt opp til én samling.  

  Emnet er nett- og samlingsbasert og tilpasset studenter som på grunn av bosted eller livssituasjon ikke har anledning til å studere fast ved universitetets campus.

  Du kan følge samlingen heldigitalt utenfor campus eller møte fysisk på campus. For å kunne gjennomføre emnet heldigitalt må du ha tilgang til aktuell gratis programvare og eventuelt 3D-printer for å skrive ut modeller som blir laget på samling. 

  Studiet bruker Canvas som læringsplattform, der Zoom eller Teams benyttes til digital undervisning. Digital undervisning vil veksle mellom streaming og digitale læringsressurser.

  Det vil bli gitt undervisning og veiledning i sentrale deler av fagområdet, og praktisk og teoretisk arbeid er nært knyttet sammen.

  Uken før første samling vil det bli holdt et digitalt informasjonsmøte. Her vil du få praktisk informasjon om studiet, innføring i Canvas o.l. Du vil få en velkomstmail før studiestart med mer informasjon.

 • Kostnader

  Du må betale en semesteravgift (student.oslomet.no).
  Videreutdanningen gjennomføres med støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

  For å delta på studiet må du ha tilgang til egen bærbar datamaskin.

  Enkelte materialkostnader til 3D-printing kan komme i tillegg. 

  Kompetanse for kvalitet:
  Lærere som ønsker å ta videreutdanning, kan søke om stipend eller vikarmidler via Utdanningsdirektoratet som en del av satsingen Kompetanse for kvalitet (udir.no).

  For å søke vikar- eller stipendordning fra Udir for å ta dette studiet, må du registrere søknaden din i søknadssystemet på Udir sine nettsider i perioden 1. februar – 1. mars.

  I søknadssystemet velger du «andre studietilbud». «Andre studietilbud» er ordinære videreutdanningstilbud som universiteter og høgskoler tilbyr, men som ikke står i Udirs studiekatalog. Man kan søke om å få de samme betingelsene med vikar- eller stipendordning for å ta «andre studietilbud». 

  NB! Du må i tillegg søke opptak til studiet direkte til OsloMet innen søknadsfristen som gjelder for studiet. Se informasjon lenger opp på denne nettsiden.  

 • Videre studiemuligheter

  Emnet inngår i studieprogrammet videreutdanning for lærere i design kunst og håndverk (VLDKH). Dette programmet består av flere emner som er aktuelle for lærere.

  Samlinger og timeplan for de ulike emnene finner du på VLDKH sin studiestartside (student.oslomet.no)

Faglig koordinator

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Send en mail til studieadministrasjonen på fakultetet.